Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. ks. prał. Witold Świeboda
Pogrzeb 22 sierpnia 2015 roku

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

W piątek, 14 sierpnia 2015 roku,
w godzinach wieczornych,
w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie (woj. Dolnośląskie)
zmarł w wieku 80 lat, w 41 roku kapłaństwa

śp. ks. prał. Witold Świeboda

Ks. prał. Witold Świeboda pochodził z parafii św. Marcina w Jaworze (Archidiecezja Wrocławska). Urodził się 3 listopada 1935 roku w Szczepanowicach na Białorusi, w rodzinie Jana i Pauliny. Po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie z rąk Stefana Kardynała Wyszyńskiego 16 czerwca 1974 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Lubochni (Diecezja Łowicka), Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie, św. Stanisława BM w Siennicy, Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym (Diecezja Łowicka), Wniebowzięcia NMP w Krośniewicach (Diecezja Łowicka), św. Józefa Oblubieńca w Warszawie-Ursusie, Świętej Rodziny na Zaciszu, Świętej Trójcy w Niegowie. Na tę ostatnią placówkę został skierowany z zadaniem tworzenia ośrodka duszpasterskiego w Lucynowie.

15 czerwca 1984 roku ks. Witold został administratorem, a 1 września 1986 roku proboszczem parafii św. Antoniego z Padwy w Lucynowie. Zorganizował życie parafialne tej wspólnoty, zbudował plebanię i świątynię. Funkcję pełnił do 29 sierpnia 2010 roku – od tego dnia był rezydentem parafii MB Loretańskiej na warszawskiej Pradze. W sierpniu 2014 roku zamieszkał u rodziny.

Przez Biskupa Kazimierza Romaniuka został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu 24 grudnia 1993 roku; 5 października 2000 roku został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 22 sierpnia, w parafii Św. Antoniego z Padwy w Lucynowie.

Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC
zostanie odprawiona o godzinie 10.00.
Po niej nastąpi odprowadzenie Ciała Zmarłego na miejscowy cmentarz parafialny.

Polecamy śp. ks. prał. Witolda Świebodę Opatrzności Bożej, prosimy o modlitwę w jego intencji.

Panie Jezu, okaż Księdzu Witoldowi swoje Miłosierdzie!

Dod. Joanna Solak 14.08.2015 o 21.57, akt. 17.08.2015 o 10.57