Diecezja Warszawsko-Praska
Dyspensa od wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych
31 lipca 2015 roku

Komunikat
w sprawie dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych

Informujemy, iż w związku z licznymi uroczystościami upamiętniającymi 71. Rocznicę Powstania Warszawskiego, przewidzianymi już od 30 lipca 2015 roku, Abp Henryk Hoser SAC, Biskup Warszawsko-Praski udzielił wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji dyspensy od wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w piątek, 31 lipca 2015 roku.

Jednocześnie przypominamy, że osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do modlitwy w intencji Poległych w Powstaniu Warszawskim.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 30.07.2015 o 13.04