Diecezja Warszawsko-Praska
Misje kanoniczne do nauczania religii na rok szkolny 2015/16
Komunikat Wydziału Nauki Katolickiej

Serdecznie prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów, aby do Wydziału Katechetycznego składali już podania z prośbą o przedłużenie misji kanonicznej dla swoich katechetów na kolejny rok pracy.

Prosimy, by nie odkładać tego na koniec sierpnia. Pozwoli nam to szybciej przygotować odpowiednie dokumenty.

Wzór podania w załączeniu do niniejszej informacji.

Z wyrazami należnego szacunku
Wydział Katechetyczny

Dod. Joanna Solak 29.07.2015 o 11.10, akt. 24.08.2015 o 9.58