Diecezja Warszawsko-Praska
Przygotowanie do 1050. rocznicy Chrztu Polski
List Ks. Abp. Henryka Hosera SAC do Diecezjan, 7 czerwca 2015 roku

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry

Kolejny rok kościelny 2015 przeżywamy jako przygotowanie do 1050. rocznicy Chrztu Polski i odnowienia naszych własnych przyrzeczeń chrzcielnych. Hasłem tego roku jest wezwanie Chrystusa: „… nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

Nasza coraz bardziej rozmodlona Diecezja podejmuje szereg inicjatyw, które pomogą nam odnaleźć drogę do Boga i drugiego człowieka, który żyje obok nas: w domu, szkole, pracy, w czasie pokoju i wypoczynku, ale także w szpitalu, domu opieki, w sierocińcu czy więzieniu. Bliźnim jest bezrobotny, samotny i bezdomny.

Drogę do Boga i człowieka wskazuje Kościół Chrystusowy głosząc życiodajne słowo Ewangelii, Dobrej Nowiny, słowo pocieszenia, nadziei i umocnienia.

Trzy ważne wydarzenia tego roku skupiają naszą uwagę, bo są zaproszeniami do pełnego w nich uczestnictwa.

Pierwszym jest IV Krajowy Kongres Misyjny, przeżywany w dniach 12-14 czerwca. Wydarzenie bardzo ważne – przypomina i uświadamia, że przez każdego z nas Ewangelia jest adresowana do całego świata: tego bliższego i tego dalszego. Centralne uroczystości będą miały miejsce w Warszawie: z udziałem dzieci (na Torwarze), młodzieży (w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej na warszawskiej Pradze) i dla dorosłych (w kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim). Trzeci dzień, niedziela 14. czerwca, będzie przeżywana w Archidiecezjach i Diecezjach, w parafiach i kaplicach. Wszystkich zapraszam do Katedry warszawsko-praskiej na Mszę Świętą o godzinie 9.30. Proszę, by w tę samą niedzielę, we wszystkich parafiach i miejscach kultu modlono się w intencji Kościoła w Polsce i na całej ziemi – by ukazywał Jezusa Chrystusa, żywego, prawdziwego Zbawiciela świata.

Drugim wydarzeniem w oczekiwaniu rocznicy Chrztu Polski oraz przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży roku będą rekolekcje „Jezus na stadionie”. Takie rekolekcje odbyły się dwa lata temu z udziałem 60. tysięcy osób. Tej okazji nie możemy przeoczyć. Jest ona zdumiewającym i porywającym doświadczeniem modlitwy w duchu słów Jezusowych: „… zaprawdę, powiadam wam: jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18, 19-20). Wspólna modlitwa stadionowa, całodzienne rekolekcje są darem Bożego światła i mocy.

Trzecie wydarzenie to początek Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka. W jedności z Papieżem dokonamy w naszej Katedrze i w innych kościołach symbolicznego otwarcia Drzwi Miłosierdzia, w sakramentach i darach łaski Bożej otwartych dla każdego z nas od momentu Chrztu Świętego. Zgodnie z tradycją zostaną ustanowione kościoły stacyjne, abyśmy jak najliczniej mogli skorzystać z duchowych owoców daru, jakim jest Nadzwyczajny Rok Święty. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca (MV1). Ale każdy z nas jest zaproszony, by być narzędziem miłosierdzia dla tych, do których jest posyłany.

Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tych wydarzeniach i przyjęcia czasu jubileuszowego jako daru umacniającego łaskę wiary w każdym z nas.

Z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Proszę Wielebnych Księży Proboszczów o odczytanie listu Księdza Arcybiskupa wiernym w najbliższą niedzielę, 7 czerwca 2015 roku.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 4.06.2015 o 19.38, akt. 4.06.2015 o 21.55