Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. Ks. prał. Marian Mirecki
Warszawa, 10 grudnia 2006

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia


Dnia 10 grudnia 2006 r (ok. godz. 5.00) zmarł w wieku lat 76, w kapłaństwie 51, Ksiądz prałat Marian Stefan Mirecki, wieloletni proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu, a ostatnio jej rezydent.

Ks. Marian-Stefan Mirecki urodził się 5 sierpnia 1930 w Warszawie, pochodził z parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie-Włochach. Był synem Stanisława i Marianny z domu Pęconek. Miał dwie starsze siostry. Trzy ciocie (siostry matki) należały do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Wawrze. Gdy miał 20 lat, zmarł mu ojciec.

W latach 1938-1944 uczęszczał do Szkoły Podstawowej we Włochach; w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym (profil matematyczno-fizyczny) zdobył dnia 23 maja 1950 roku świadectwo maturalne z bardzo dobrymi ocenami.

Od 10 roku życia był ministrantem. W pierwszym życiorysie napisał: „Myśl o poświęceniu się pracy kapłańskiej kształtowała się przez wiele lat; i wreszcie w roku 1948 osiągnęła swój szczytowy punkt. Od tego czasu nie jest to już myśl, której zrealizowanie podlega rozważeniu, lecz jest to pragnienie, które za wszelką cenę musi być spełnione.”

W opinii do Seminarium Ks. prał. Chrościcki tak go scharakteryzował: „syn zacnych i głęboko wierzących rodziców... W domu atmosfera katolicka! Wychowany starannie. Wierzący, głęboko religijny. W szkole pilny, wzorowy uczeń, najzdolniejszy w klasie.”

Dnia 13 lipca 1950 przyjęto go w poczet alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 7 sierpnia 1955 z rąk Bp. Wacława Majewskiego.

Pracował jako wikariusz w parafiach: Pęcice (08.08.1950-31.12.1956), Świętego Ducha w Łowiczu (31.12.1956-10.08.1957), Św. Franciszka z Asyżu w Warszawie-Okęciu (10.08.1957-10.06.1961), Najświętszego Zbawiciela w Warszawie-Śródmieściu (10.06.1961-10.06.1983, proboszczem był Bp Wacław Majewski), proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu (10.06.1983-01.09.2005), ostatnio rezydent przy parafii Zerzeń.

Dnia 21 maja 1977 odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. Od początku istnienia Kapituły Katedralnej (24 grudnia 1992) był jej Kanonikiem Gremialnym. Prałat honorowy Jego Świątobliwości od 15.12.1994. Dziekan dekanatu rembertowskiego (10.09.1983-01.05.1987), dziekan dekanatu anińskiego (01.05.1987-01.09.2005)

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 13 grudnia 2006 r. (środa) o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Warszawie-Zerzniu przy ul. Trakt Lubelski 157, gdzie odprawiona będzie Msza Św., a następnie ciało zostanie złożone na miejscowym Cmentarzu.

Polecamy śp. Księdza prałata Stefan Mireckiego Opatrzności Bożej oraz modlitwom Duchowieństwa i Wiernych.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 11.12.2006 o 1.02, akt. 9.04.2013 o 12.53