Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
Warszawa, 5 maja 2015

Wobec pojawiających się wątpliwości wokół osoby Księdza Wojciecha Lemańskiego, Kuria Warszawsko-Praska informuje, że dla uniknięcia sytuacji powodujących we wspólnocie Kościoła dezorientację, niejasność, a nawet zgorszenie, Biskup Warszawsko-Praski zaleca, aby na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej Ksiądz Wojciech Lemański powstrzymał się od celebracji i koncelebr publicznych. Księża proboszczowie, korzystając z przysługujących im uprawnień, mogą nie wyrazić zgody na odprawianie przez Księdza Lemańskiego Mszy świętej.

Poza Diecezją Warszawsko-Praską, decyzje w tej sprawie pozostawione są trosce i roztropności ordynariuszy miejsca.

Mateusz Dzieduszycki
Rzecznik Prasowy Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dod. Magdalena Kowalewska 5.05.2015 o 13.09, akt. 5.05.2015 o 19.11