Diecezja Warszawsko-Praska
Pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu
Niedziela, 10 maja 2015 r.

W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o braterską solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi w Nepalu i w krajach sąsiednich Caritas Polska apeluje o zbiórkę do puszek dla poszkodowanych. Przewodniczący Episkopatu prosi o modlitwę i wsparcie dla Nepalu.

Nasza Diecezja pragnie odpowiedzieć na prośbę Ojca Świętego - w parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej zbiórka środków finansowych na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę, 10 maja. Zebrane środki należy jak najszybciej przekazać do Wydziału Finansowego Kurii.

„Kościół Katolicki w Polsce pragnie okazać konkretny znak solidarności z ofiarami żywiołu. Potrzebna jest zarówno modlitwa, jak też wsparcie osób poszkodowanych, w tym szczególnie pomoc dla wszystkich cierpiących w szpitalach pozbawionych podstawowych środków medycznych” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do biskupów diecezjalnych. Zaproponował modlitwę w niedzielę 10 maja oraz przeprowadzenie zbiórki do puszek w kościołach w tym dniu.

Więcej na episkopat.pl

Dod. Ks. Wojciech Lipka 2.05.2015 o 16.00, akt. 5.05.2015 o 21.20