Diecezja Warszawsko-Praska
71. Tydzień Miłosierdzia – „Caritas dla Rodziny”
12-19 kwietnia 2015 r.

Pod hasłem „Caritas dla rodziny” rozpoczął się 71 Tydzień Miłosierdzia. Jest to okazja do wsparcia polskich rodzin przez wspólnoty parafialne modlitwą, miłością i pomocą miłosiernego serca.

Czas ten, do 18 kwietnia włącznie, może stanowić okazję do szczególnego umocnienia naszej więzi z Bogiem poprzez pochylenie się nad potrzebami bliźniego a zwłaszcza rodzin dotkniętych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Jest to czas na realizację dzieła inspirowanego „wyobraźnią miłosierdzia”, o którą usilnie prosił św. Jan Paweł II.

Posługa charytatywna Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na rzecz rodzin polega m.in. na promocji życia, pomocy socjalnej oraz wspieraniu ubogich rodziców w procesie wychowawczym. Przejawem zorganizowanej działalności opiekuńczej Caritas, mającej na celu ochronę macierzyństwa i rodziny, są: Dom Samotnej Matki w Zielonce, domy dla matek z dziećmi (Centra Interwencji Kryzysowej w Otwocku i Mińsku Mazowieckim), świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne oraz ogniska wychowawcze.

Do najczęściej realizowanych form pomocy charytatywnej ubogim dzieciom w parafiach naszej diecezji należą: program „Skrzydła”, bezpłatne kolonie, paczki żywnościowe, posiłki w świetlicach czy stołówkach szkolnych.

Caritas DWP prowadzi także, Saskie Centrum Rodziny, które dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy realizuje od 2010 roku projekt „W rodzinie siła”. Jego zadaniem jest organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, poprzez rozwijanie zróżnicowanego zakresu pomocy rodzicom. Centrum jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń, sprzyja budowaniu więzi w rodzinie, wspiera i uczy, jak być dobrym rodzicem, pomaga w sytuacjach kryzysowych.

Ksiądz Dyrektor Caritas DWP Dariusz Marczak, z okazji rozpoczętego Tygodnia Miłosierdzia, wyraził wdzięczność za nieustanne wspieranie Caritas DWP słowami:

Nie brakuje serc wrażliwych i hojnych dłoni – doświadczaliśmy tego niejednokrotnie w sytuacjach, gdy konieczna była natychmiastowa pomoc bliźnim, dotkniętym różnego rodzaju nieszczęściami. Obok biedy nie przechodzimy obojętnie.

W tym miejscu dziękuję serdecznie wszystkim, którzy rokrocznie włączają się w dzieło miłosierdzia, wspierając akcje charytatywne diecezjalnej Caritas, która każdego dnia wspiera potrzebujących poprzez 47 placówek pracujących na terenie naszej Diecezji.

Za wszystkie ofiary materialne i duchowe składam serdeczne „Bóg zapłać”.

Co roku w Tygodniu Miłosierdzia w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ma miejsce ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy Caritas w Polsce. W tym roku spotkanie to odbędzie się 18 kwietnia. Uroczystą Mszę św. odprawi Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, w koncelebrze udział wezmą dyrektorzy Caritas diecezjalnych w Polsce i Caritas Polska. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie wolontariuszy połączone z koncertem, świadectwami wolontariuszy i integracją.

Dod. S. Dominika Steć ZSJM 2.04.2015 o 23.53, akt. 22.04.2015 o 15.54