Diecezja Warszawsko-Praska
Dzień Caritas w Diecezji Warszawsko-Praskiej
Żaków, Zespół Szkół im. Zawiszy Czarnego, 20 marca, g. 9.00

20 marca w ramach obchodów Roku Caritas w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie odbył się „Dzień Caritas” organizowany wspólnie przez Caritas Polska, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i Szkołę w Żakowie. Miesiąc marzec poświęcony jest szczególnie tematyce świętości, ochrony, a także godności przeżywanego życia, dlatego hasłem spotkania było zdanie „Aby żyć siebie samego trzeba dać”, pochodzące ze znanej piosenki Stanisława Soyki. Głównym tematem był wolontariat i poświęcanie swojego życia, „spalanie się” dla innych.

Zgromadzonych gości przywitała p. Anna Duszczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego, od początku wspierająca Szkolne Koła Caritas w Żakowie: – Naszym zadaniem jest nieść pomoc potrzebującym, poświęcać swój wolny czas, angażować się w liczne dzieła miłości. Celem jest także popularyzowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, a także inspirowanie do podejmowania jej – mówiła. Uroczystość rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył abp Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji warszawsko–praskiej.

– Pan Jezus nie tylko nauczał, również pomagał ludziom. Uzdrawiał, leczył. On wciąż uczy nas jak być blisko drugiego człowieka– zwracał się do dzieci i młodzieży Ks. Arcybiskup i zachęcał do zaangażowania w wolontariat. Podkreślił także, że działalność w Caritas otwiera nowe możliwości poznania nie tylko kraju, ale również całego świata. – To jest bardzo ważna działalność, bez niej Kościół straciłby wiarygodność, jeśli by tylko mówił, nic nie robiąc. Jesteśmy powołani do tego, żeby świadczyć ludziom wszelką miłość i miłosierdzie – dodał.

W Zespole Szkół w Żakowie zgromadziło się około 200 osób: uczniów, wolontariuszy, nauczycieli i pracowników, a także gości z pobliskich szkół i okolicznych parafii. Pojawili się również przedstawiciele władz samorządowych m.in. Wójt Gminy Siennica p. Grzegorz Zieliński oraz Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Jurkowski. Pojawili się również przedstawiciele Caritas Diecezji Warszawsko– Praskiej, Caritas Polska oraz wyjątkowy gość ks. George Sigamoney, dyrektor Caritas Sri Lanka.

– Uczymy się tego, by służyć całym sobą. Dziś staje przed nami zadanie byśmy nie tylko byli pracownikami w Caritas, ale byśmy sami byli ludźmi miłosierdzia w głębi naszego serca. I z tego serca czerpali dobro, które chcemy nieść innym - zwracał się do zaangażowanych w działalność Caritas o. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska. Natomiast ks. Dariusz Marczak, dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej podziękował arcybiskupowi Hoserowi „za ojcowską troskę o życie” i podkreślił wyjątkowość miejsca spotkania: – Żaków jest szczególnym miejscem w naszej diecezji, gdzie dokonują się niezwykłe rzeczy, dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży.

W programie znalazło się przedstawienie przygotowane przez wolontariuszy SKC pod opieką s. Agnieszki Miduch i p. Grażyny Rechnio, a także prezentacja o akcjach podejmowanych przez koło. Świadectwo na temat podejmowania właściwych wyborów w życiu powiedziała dla młodzieży aktorka p. Patrycja Hurlak, autorka książki „Nawrócona wiedźma”, specjalną niespodzianką kończącą Dzień Caritas był występ komika p. Konrada Modzelewskiego.

Tekst: Monika Burczaniuk

foto: Paweł Kęska

Galeria zdjęć
Dod. Magdalena Kowalewska 11.03.2015 o 13.45, akt. 23.03.2015 o 13.41