Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. Ks. prał. Stanisław Żebrowski
Otwock, 27 listopada 2006

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia


Dnia 27 listopada 2006 r. zmarł w wieku lat 71, w kapłaństwie 48, Ksiądz prałat Stanisław Żebrowski, twórca i wieloletni proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku – Śródborowie, a ostatnio jej rezydent.

Ks. Stanisław Żebrowski urodził się 9 lutego 1935 w Lubieszy (par. Ceranów, Diec. Drohiczyńska). Był synem Eugeniusza i Zofii z domu Jaźwińskiej; miał młodsze rodzeństwo: brata i siostrę. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał najpierw w Ceranowie, a potem w Siedlcach; tam też ukończył Liceum im. Bolesława Prusa.

Powołanie kapłańskie rozpoznał w okresie szkole podstawowej. Dnia 7 sierpnia 1953 zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 3 sierpnia 1958 z rąk Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Pracował jako wikariusz w parafiach: Św. Józefa w Warszawie-Ursusie (04.08.1958-20.06.1960), Tarczyn (20.06.1960-01.06.1963), Świętego Krzyża w Warszawie-Jelonkach (01.06.1963-05.06.1964), Św. Wawrzyńca w Warszawie-Woli (05.06.1964-30.08.1967), Św. Zygmunta w Warszawie-Bielanach (30.08.1967-01.06.1971), Św. Marii Magdaleny w Warszawie-Wawrzyszewie (01.06.1971-05.09.1972), rektor kaplicy Sióstr Orionistek w Otwocku-Śródborowie (05.09.1972-10.09.1983), proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku – Śródborowie (10.09.1983-01.06.2006), rezydent przy parafii Śródborów.

Dnia 5 grudnia 1981 odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. Od początku istnienia Kapituły Katedralnej (24 grudnia 1992) był jej Kanonikiem Honorowym. Wicedziekan dekanatu otwockiego od 22 września 1995.

Przez ponad 30 lat dzielnie walczył z cukrzycą, od czerwca przebywał w Szpitalu w Warszawie-Międzylesiu.

Duszpasterze z Ceranowa napisali o nim w opinii przed wstąpieniem do Seminarium: „Jest to chłopak pobożny, cichy, spokojny, lubiany przez kolegów, pracowity, dobrze wychowany. Często przystępuje do Komunii Św., codziennie służy do Mszy Św.”. Władza seminaryjna tak go charakteryzowała: „Charakter o typie kresowym: otwarty, wylewny, łatwo nawiązujący kontakt z otoczeniem, uczuciowy... ma bardzo dużo zmysłu praktycznego.”

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 29 listopada 2006 r. (środa) o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Otwocku – Śródborowie przy ul. Ujejskiego 2, gdzie odprawiona będzie Msza Św., a następnie ciało zostanie złożone w grobie rodzinnym na Cmentarzu w Warszawie – Ursusie.

Polecamy śp. Księdza prałata Stanisława Żebrowskiego Opatrzności Bożej oraz modlitwom Duchowieństwa i Wiernych.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 28.11.2006 o 10.00, akt. 9.04.2013 o 12.53