Diecezja Warszawsko-Praska
Rok Caritas w Polsce
Styczeń-Grudzień 2015 r.

25 lat temu zostały reaktywowane struktury Caritas w Polsce. W ciągu 25 lat udało się stworzyć strukturę, w której 44 Caritas diecezjalne oraz Caritas Polska świadczą pomoc we wszelkich obszarach ludzkiej biedy. Caritas posługują w Polsce w blisko 900 wyspecjalizowanych placówkach. W blisko 5000 parafiach działają Parafialne Zespoły Caritas, których członkowie każdego dnia troszczą się o swoich sąsiadów. W Polsce aktywnych jest ok. 100 000 wolontariuszy Caritas, którzy codziennie świadczą pomoc potrzebującym. Caritas organizuje także szereg ogólnopolskich akcji będących odpowiedzią na problemy społeczne.

Caritas przygotowała specjalny program obchodów Roku Caritas, w którym zostanie przedstawiony wkład Caritas diecezjalnych w różne formy aktywności charytatywnej. Każdy z 12 miesięcy roku 2015 będzie poświęcony jednej z aktywności Caritas i świętowany w poszczególnych Caritas diecezjalnych.

Mottem Roku Caritas jest hasło: Caritas dla rodziny. Wydarzeniami centralnymi Roku realizowanymi w październiku 2015 będzie międzynarodowa konferencja pod hasłem: Rodzina troską Caritas oraz ogólnopolska Gala dobroczynności.

Swoje błogosławieństwo na Rok Caritas w Polsce przekazał Papież Franciszek. Jubileusz objął swoim patronatem honorowym Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zaproszenie do przewodniczenia komitetowi honorowemu Roku Caritas przyjął Prymas Polski J. E. Arcybiskup Wojciech Polak a członkiem komitetu jest między innymi Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

Galeria zdjęć
Dod. Ks. Rafał Paździoch 5.02.2015 o 14.54