Diecezja Warszawsko-Praska
Okaż serce i przekaż 1% podatku na rzecz Caritas DWP
Caritas DWP, styczeń-kwiecień 2015 r.

Od początku stycznia do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych. Po raz kolejny podatnicy mają możliwość zadysponowania 1% podatku i przekazania go dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Szanowni Państwo! Caritas DWP prowadzi m.in.: Katolicki Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych, Domy Dziennego Pobytu, Centra Interwencji Kryzysowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Jadłodajnie dla ubogich, Stacje Opieki Medycznej, Dom Samotnej Matki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Schronisko dla bezdomnych.

W kolejnym roku służby najbardziej potrzebującym zwracamy się ponownie z gorącą prośbą o przekazanie 1% na realizowane przez nas dzieła miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych oraz promowanie w swoim środowisku tej inicjatywy.

Podejmując trud przekazania 1% podatku na rzecz Caritas, przyczyniamy się do zwiększenia pomocy najbardziej potrzebującym, utrzymania i rozbudowy placówek dla chorych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi, bezdomnych, ofiar przemocy i najuboższych.

Dzięki akcji 1% Caritas DWP, co roku, wysyła dzieci na kolonie letnie, pomaga w dożywianiu dzieci w świetlicach Caritas, niesie pomoc potrzebującym i wyposaża wypożyczalnie medyczne w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Sam sposób przekazania 1% jest taki sam, jak w roku ubiegłym: na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać: nr KRS naszej Caritas (0000223182) oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1% należnego podatku).

Można skorzystać z programu PIT, ułatwiający przekazanie 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, do którego link zamieszczony jest poniżej: https://www.eopp.pl/pit/caritas-wp

W imieniu tych, którym pomagamy serdecznie dziękujemy za „wyobraźnię miłosierdzia”

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dod. Ks. Rafał Paździoch 8.01.2015 o 13.22, akt. 3.03.2015 o 13.02