Diecezja Warszawsko-Praska
Spotkanie w sprawie kolonii Caritas
1 kwietnia 2004, siedziba Caritas DW-P

Czcigodni Księża Proboszczowie i Rektorzy Kaplic
Diecezji Warszawsko-Praskiej

Zbliżają się wakacje i wielu rodziców zastanawia się jak zorganizować wolny czas swoim dzieciom, aby mogły go spędzić atrakcyjnie, pożytecznie i bezpiecznie. Co roku organizujemy kolonie letnie dla dzieci z terenu naszej Diecezji. Jest to wielkie przedsięwzięcie, ale jest ono tym większe, im większa jest radość z bycia blisko każdego dziecka często pozostającego na ulicy czy podwórku.
Jesteśmy wdzięczni Księżom Proboszczom i osobom świeckim: kierownikom i wychowawcom, za tak aktywne zaangażowanie się w Akcję Kolonijną Caritas 2003 i zapraszamy do udziału w tegorocznej Akcji.

Na czas kolonii będzie otwarte biuro kolonijne z dniem 1 kwietnia 2004r.
Wszelkie informacje będzie można uzyskać telefonicznie – 818 05 84 lub osobiście w dniach:
poniedziałki w godz. 13.00 – 16.00, we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 14.30.

Zapraszamy Księży Proboszczów i Kierowników kolonijnych bądź osoby odpowiedzialne za prowadzenie kolonii na terenie Parafii na spotkanie, które odbędzie się dnia 1 kwietnia 2004. o godz. 17.00 w Caritas przy ul. Kawęczyńskiej 49.

Program spotkania:
• ustalenie miejsc i dat wyjazdu;
• ustalenie zasad naboru dzieci;
• opracowanie programu kolonijnego i zdobywania środków finansowych itp.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na spotkanie (tel. 619-44 76, 818 05 84).

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Ks. Krzysztof Ukleja

Koordynator kolonii
S. Maria Rogalska

Dod. Ks. Wojciech Lipka 22.03.2004 o 0.56