diecezja.waw.pl/3852Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Adwentowy Dzień Skupienia Katechetów
Sala Kurialna, 13 grudnia 2014 r.

Połowa Adwentu to dla Katechetów tradycyjny czas przeżywania Dnia Skupienia.

Zgromadzeni w Kaplicy Kurialnej wysłuchali konferencji Księdza Tadeusza Huka, wieloletniego Ojca duchownego w Seminarium Archidiecezji Warszawskiej. Następnie w ciszy i skupieniu trwali przed Jezusem Eucharystycznym powierzając Mu samych siebie, wszystkie życiowe zadania i obowiązki. Podczas Adoracji była też możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

Uwieńczeniem Dnia Skupienia była wspólna Eucharystia, której przewodniczył Abp Henryk Hoser SAC. W swojej homilii Ksiądz Arcybiskup wskazał zebranym na potrzebę bycia autentycznym we wszystkich wymiarach życia. Katecheta to ten, który ma świadczyć sobą, ma tchnąć autentyzmem. Trzeba mieć jednak świadomość, że jest to misja, która wymaga ofiary, wymaga poświęcenia. Gdy świadomie tę misję podejmujemy i uwzględniamy ryzyko, wówczas staje się ona dla nas poczuciem radości i spełnienia. Wszystko to, czego uczymy w katechezie dotyczy relacji osobowych z Bogiem i drugim człowiekiem. Dlatego też katecheta musi być człowiekiem modlitwy, osobistej, głębokiej modlitwy, która tworzy naszą osobowość.

Na koniec, przywołując Wielkie Antyfony Adwentu, Ksiądz Arcybiskup życzył wszystkim zebranym życiowej mądrości, której źródłem jest przychodzący Bóg.

Ostatnim elementem spotkania było wspólne dzielenie się opłatkiem i agapa.

Dokument został dodany dnia 14.12.2014 o 3.19, ostatnio aktualizowany 12.08.2015 o 11.07