Diecezja Warszawsko-Praska
Chrześcijańskie źródła postaw patriotycznych
sympozjum naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie-Pradze

Sympozjum Naukowe p.t.: CHRZEŚCIJAŃSKIE ŹRÓDŁA POSTAW PATRIOTYCZNYCH odbędzie się 27 marca 2004 roku (sobota) w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Prowadzący – ks. dr Marek Solarczyk (WSD DW-P)

Program

7.30 Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Stanisława Kędziory, sufragana Diecezji Warszawsko-Praskiej

9.00 Powitanie przybyłych Gości. Ks. dr Wacław Madej (rektor WSD DW-P)

9.10 referat: Postawy patriotyczne w czasie wojny 1920 roku. Dr Tadeusz Krawczak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

9.40 Referat: Patriotyzm duchowieństwa podczas II wojny światowej Mgr Antoni Galiński (Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu)

10.10 Kawa

10.40 Referat: Świadomość patriotyczna Polaków epok dawnych. Prof. Alina Nowicka-Jeżowa (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

11.10 Referat: Moralne zobowiązania do patriotyzmu. Ks. dr Wacław Madej (WSD DW-P)

11.40 dyskusja

12.30 Słowo końcowe. J.E. ks. bp Kazimierz Romaniuk, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej znajduje się na ul. Mehoffera 2, 03-131 Warszawa-Tarchomin tel. 0-22 6765340

Dod. Ks. Arkadiusz Rakoczy 19.03.2004 o 21.53