Diecezja Warszawsko-Praska
Stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Wyjątkowa okazja edukacyjno-formacyjna

Informujemy, że jest kilka wolnych stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" dających szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Środki pochodzą z kwesty kościelnej (w polskich i zagranicznych parafiach) oraz publicznej na ulicach miast.

Kryteria przyznawania stypendiów edukacyjnych

  1. Miejsce zamieszkania na wsi i w miastach do 20.000 mieszkańców.
  2. Sytuacja materialna i społeczna stypendysty i jego rodziny udokumentowana następująco: potwierdzony dochód na osobę w rodzinie (brutto) niższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto (aktualnie 1176 zł).
  3. Średnia ocen nie niższa niż 4,8 w gimnazjum i 4,5 w szkole średniej, bądź udokumentowane inne zdolności ucznia (na przykład udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie). W wyjątkowych przypadkach średnia ocen może być niższa.
  4. Uzyskanie pozytywnej opinii:
  • rekomendującego Ks. Proboszcza/katechety;
  • nauczyciela wychowawcy lub dyrektora szkoły;
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji charytatywnych np. „Caritas”.

Kandydaci proszeni są o kontakt:
e-mail: wojciech.lipka@dzielo.pl

Dod. Ks. Wojciech Lipka 4.11.2014 o 9.48, akt. 4.11.2014 o 12.14