Diecezja Warszawsko-Praska
Wytyczne dotyczące Pierwszej Komunii Świętej
10 października 2014 r.

W związku z licznymi pytaniami ze strony rodziców, katechetów i dyrektorów szkół, dotyczącymi przygotowania dzieci do Pierwszego Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii Kuria Warszawsko-Praska przypomina wytyczne z dnia 5 kwietnia 2006 roku, obowiązujące w diecezji Warszawsko-Praskiej.

1. Miejscem pogłębiania i rozwijania życia sakramentalnego jest własna parafia zamieszkania. W związku z tym przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej oraz Sakramentu Pokuty i Pojednania powinno odbywać się w parafii zamieszkania dziecka. Należy pamiętać, że takie przygotowanie oprócz elementów wtajemniczających, ma także na celu budzenie świadomości jedności wspólnoty parafialnej, zarówno u dzieci jak i rodziców.

2. Biorąc pod uwagę specyfikę dużego miasta, dzieci mają także możliwość przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej w swojej grupie szkolnej w parafii, na terenie, której znajduje się placówka oświatowa. Proboszcz tejże parafii odpowiada za organizację szkolnej lekcji religii oraz katechezy sakramentalnej. Wymagana jest wtedy zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na przygotowanie i udzielenie sakramentów razem z grupą szkolną, którą należy przedstawić do końca września.

Kładziemy również na sercu troskę o jedność między poszczególnymi parafiami, a przygotowanie do Pierwszego Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii nie może stawać się źródłem konfliktów między rodzicami, czy szkołami.

ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
ks. Piotr Pierzchała

Dod. S. Cecylia Stusowicz USJK 10.10.2014 o 13.23, akt. 23.07.2015 o 14.53