Diecezja Warszawsko-Praska
Rekolekcja kapłańskie w Rybakach
Archidiecezjalny Ośrodek Caritas Archidiecezji Warmińskiej, 1-4 X 2014 r.

Archidiecezjalny Ośrodek Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach k. Olsztyna zaprasza Czcigodnych Księży do uczestnictwa w rekolekcjach kapłańskich, które odbędą się w dniach 1-4 października br. Ćwiczenia duchowe poprowadzi o. Tomasz Nowak OP z Warszawy, znany rekolekcjonista, teolog i duszpasterz, który we wspólnocie dominikanów sprawuje funkcję submagistra nowicjatu, a ponadto prowadzi zajęcia z homiletyki w Kolegium Dominikańskim w Krakowie.

Rekolekcje zaczynają się obiadem o godz. 13.00 w środę i podobnie kończą w sobotę. Zakwaterowanie Gości w „Domu Wędkarza” w pokojach dwuosobowych.

Koszt uczestnictwa wynosi 400 zł. Zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:

http://rybaki.caritas.pl/kalendarium/ lub e-mailowo: rybaki@caritas.pl i telefonicznie: 796 003 732.

Serdecznie zapraszamy!

Dod. Magdalena Kowalewska 8.09.2014 o 9.20, akt. 8.09.2014 o 17.28