Diecezja Warszawsko-Praska
Kursy biblijne i języków starożytnych na PWTW
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 2014/2015 r.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Sekcja św. Jana Chrzciciela zaprasza do udziału w kursach biblijnych i języków starożytnych w bieżącym roku akademickim. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, jednak istnieje także możliwość otrzymania świadectwa ukończenia wybranego kursu dla zainteresowanych. Kartę uczestnictwa i ankietę personalną będzie można pobrać poniżej lub otrzymać w kościele podczas pierwszych spotkań w październiku.

Spotkania prowadzą bibliści z UKSW i PWTW. Odbywają się one w kościele św. Kazimierza Sióstr Benedyktynek Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie.

KURSY BIBLIJNE 2014/2015:

W sercu Ewangelii. Biblijne intuicje papieża Franciszka
ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
poniedziałki: 13 X, 3 XI, 12 I, 2 II, 13 IV, 4 V
19.00 – Msza św., 19.30 – spotkanie

Biblia i liturgia. Lectio divina Ewangelii niedzielnej
s. dr Judyta Pudełko PDDM
poniedziałki: 20 X, 17 XI, 19 I, 9 II, 20 IV, 11 V
19.00 – Msza św., 19.30 – spotkanie

Orent ut intellegant. Duchowa lektura Pisma św.
ks. dr Andrzej Tulej
poniedziałki: 27 X, 24 XI, 26 I, 16 II, 27 IV, 18 V
19.00 – Msza św., 19.30 – spotkanie

KURSY JĘZYKOWE 2014/2015:

Hebrajski biblijny (A1, A2)
ks. dr Andrzej Tulej
środy o godz. 18.00 (A2)
środy o godz. 19.00 (A1)
(od października do maja)

Grecki biblijny (A2)
s. dr Judyta Pudełko PDDM
poniedziałki o godz. 17.30
przed spotkaniami biblijnymi
(według podanych dat)

Łacina kościelna (A2)
mgr Katarzyna Majcherek
czwartki o godz. 18.00
(od października do maja)

źródło: PWTW

Dod. Magdalena Kowalewska 2.09.2014 o 16.40, akt. 8.09.2014 o 18.24