Diecezja Warszawsko-Praska
XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy
Jasna Góra, 20-21 września 2014 roku

Do wszystkich Ludzi Pracy w Polsce
Do Duszpasterzy Ludzi Pracy

Zapraszam wszystkich ludzi pracy i ich rodziny na XXXII Pielgrzymkę do tronu
Królowej Polski na Jasną Górę. Świat Pracy zjednoczony przed tronem Królowej Polski złożydziękczynienie za kanonizację Świętego Jana Pawła II - pracownika fabryki Solwaj, kapłana,biskupa, kardynała i Papieża, który wprowadził Kościół W trzecie tysiąclecie.

Staniemy zjednoczeni Ewangelia, by zaświadczyć, że nie ma integralnego rozwoju
Ojczyzny bez poszanowania Bożych przykazań. W imię prawdy i sprawiedliwości chcemy modlitewnie zamanifestować, że prywatne interesy oligarchii koalicyjnej nie mogą wytyczać drogi rozwoju gospodarczego i kulturowego narodu.

W imię odpowiedzialności przed Bogiem i historią prosić będziemy, by podstępne
ideologie i agresywne treści rodzimych mediów nie raniły ducha narodu wierzącego, alezwróciły swe ostrze przeciw złu i grzechowi. Obrona młodego pokolenia przed złem należydo fundamentalnych obowiązków rodziców, szkoły, samorządów, instytucji państwowych iśrodków opiniotwórczych. Służba Ojczyźnie w obecnym czasie wymaga tego od nas wszystkich.

Przyniesiemy prośbę o chleb powszedni i błaganie, by chlebem powszednim stał się
dialog miedzy rodakami a nie przekrzykiwanie osób walczących o kość władzy.
Zapraszam do Częstochowy wszystkich ludzi pracy, wierzących i dystansujących sięod przekonań religijnych, ludzi z różnych central związkowych. Polecajmy trudne dziś naszej Ojczyzny.

+ Kazimierz Ryczan
Biskup Kielecki
Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy

Program

Sobota, 20 września:

Msza Święta na szczycie Jasnej Góry pod przewodnictwem Bp. Henryka Ciereszki; oprawa liturgiczna – Region Podlaski NSZZ „Solidarność”
Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu; przewodniczy Bp Kazimierz Ryczan
Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich; prowadzi ks. kan. Ryszard Puciłowski – kapelan Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”

Niedziela, 21 września:

Msza Święta koncelebrowana z Bazylice Jasnogórskiej; przewodniczy ks. prał. Jan Iłczyk – Region Podlaski NSZZ „Solidarność”
do ok. 4.30 – czuwanie modlitewne w Kaplicy Cudownego Obrazu; prowadzenie – Region Podlaski NSZZ „Solidarność”
modlitwa różańcowa ze szczytu Jasnej Góry; prowadzi ks. Andrzej Rogoziński – Duszpasterz Ludzi Pracy Archidiecezji Białostockiej
Koncert Chóru „Boże Echo”
wystąpienie Piotra Dudy, Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
powitanie Pielgrzymów – ks. prał. Jan Iłczyk
uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry; przewodniczy i homilię wygłosi Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki
Dod. Joanna Solak 26.08.2014 o 10.30, akt. 8.09.2014 o 18.39