diecezja.waw.pl/3632Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Śp. Ks. Ireneusz Korporowicz
Pogrzeb 28 sierpnia 2014 r.

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

dnia 25 sierpnia 2014 roku, o godz. 2.30
po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej
zmarł w Hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej
w wieku 46 lat, w 22 roku kapłaństwa

śp. Ks. Ireneusz Korporowicz

Ks. Ireneusz Korporowicz pochodził z parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie. Syn Teodory i Janusza-Antoniego, urodził się 25 stycznia 1968 roku w Warszawie. Po ukończeniu klasy o profilu matematyczno-fizycznym w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Bp. Kazimierza Romaniuka 21 maja 1993 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu, Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka, Świętej Trójcy w Ząbkach, Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, Świętej Trójcy w Kobyłce, Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim, Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie na Grochowie, Św. Wojciecha BM w Wiązownie oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie.

31 stycznia 2012 roku został proboszczem parafii Bł. Męczenników Podlaskich w Tłuszczu. Zwolniony z tej funkcji, ze względu na stan zdrowia 13 kwietnia 2014 roku przeniesiony do Domu Księży Emerytów w Otwocku; przez ostatnie tygodnie przebywał w Hospicjum Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się:

Polecamy śp. Ks. Ireneusza Korporowicza Opatrzności Bożej, prosimy o modlitwę w jego intencji.

Panie Jezu, okaż Księdzu Ireneuszowi swoje Miłosierdzie!

Dokument został dodany dnia 25.08.2014 o 11.43, ostatnio aktualizowany 8.09.2014 o 18.45