Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Wojciech Lemański został suspendowany
Warszawa, 22 sierpnia 2014 r.

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska informuje, że Ks. Abp Henryk Hoser SAC – w myśl kan. 1333 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego – dnia 22 sierpnia br., nałożył na księdza Wojciecha Lemańskiego karę suspensy obejmującą zakaz wykonywania wszelkich aktów wynikających z władzy święceń i noszenia stroju duchownego.

W uzasadnieniu wymieniono następujące powody:

  1. Brak ducha posłuszeństwa i notoryczne kontestowanie decyzji prawowitego przełożonego w osobie Biskupa Diecezjalnego i Stolicy Apostolskiej.
  2. Sposób postępowania, który przynosi kościelnej wspólnocie poważne szkody i zamieszanie.
  3. Publiczne podważanie nauczania Kościoła w ważnych kwestiach natury moralnej i propagowanie jako alternatywy swoich osobistych poglądów.
  4. Brak szacunku i podważanie wiarygodności Episkopatu Polski i kapłanów.
  5. Upór w zajmowanej postawie, alienacja ze wspólnoty kapłańskiej i szeroko pojętej wspólnoty Kościoła.

Kara suspensy ma charakter naprawczy. Zwolnienie z niej zależy od dalszej postawy ukaranego.

Osobę Księdza Lemańskiego polecamy modlitwom.

Rzecznik prasowy Diecezji Warszawsko-Praskiej
Mateusz Dzieduszycki

Dod. Joanna Solak 22.08.2014 o 13.43, akt. 21.01.2015 o 12.15