Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko-Praskiej
Warszawa, 9 sierpnia 2014 r.

Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej informuje, że ze względu na zaognienie się antagonizmów wśród parafian w Jasienicy po upublicznieniu przez księdza Wojciecha Lemańskiego informacji o dopuszczeniu go do okazjonalnych posług kapłańskich w parafii w Jasienicy, warunkowa zgoda na odprawianie przez księdza Wojciecha Lemańskiego okazjonalnych Mszy Świętych na terenie tej parafii została wycofana, po ocenie sytuacji w parafii i uzyskaniu opinii nowego księdza proboszcza. Decyzja ta jest podyktowana troską o kontynuację trudnego procesu zagojenia bolesnego konfliktu w miejscowej społeczności. Liczymy, że ksiądz Wojciech Lemański będzie z powodzeniem kontynuował rozpoczętą niedawno posługę duszpasterską w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Ksiądz Wojciech Lemański zadeklarował, że podporządkuje się decyzji ordynariusza.

Rzecznik Prasowy Diecezji Warszawsko-Praskiej
Mateusz Dzieduszycki

Dod. Magdalena Kowalewska 9.08.2014 o 15.00, akt. 21.01.2015 o 12.14
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.