Diecezja Warszawsko-Praska
Promocja „Kazań” ks. prał. Witolda Kobylińskiego
Parafia Św. Jana Kantego w Legionowie, 15 czerwca 2014 r.

„Kazania” cz. 1, to zbiór 115 homilii wygłoszonych w latach 2002-2006 w kościele św. Jana Kantego w Legionowie, gdzie przez 22 lata ks. W. Kobyliński pełnił posługę duszpasterską. Chcieliśmy utrwalić te kazania, było to bowiem dawne i niespotykane dziś kaznodziejstwo w stylu retorycznym. Mówił głośno i wyraźnie przyzwyczajony do tego, że kiedyś w kościołach nie było mikrofonów. Odnosił się w homiliach do dawnego nauczania Kościoła, tzw. „starego Katechizmu Kościoła Katolickiego”. Jednocześnie w swoim nauczaniu potrafił łączyć Kościół „przedsoborowy” z tym co nowe, co stało się spuścizną Soboru Watykańskiego II. Bardzo jasno nazywał rzeczy po imieniu. Był erudytą; w homiliach przywoływał wiele przykładów z literatury czy też najnowszej historii Polski. Utrwalenie jego kazań uzupełnia w sposób wyjątkowy naszą historię – napisał ks. dr Marcin Hołuj, który przez ponad 8 lat nagrywał homilie.

Kluczem tomu są kolejne niedziele roku liturgicznego oraz przeżywane uroczystości i święta. Książka zawiera także rozdział biograficzny, poświęcony życiu i pracy duszpasterskiej ks. Kobylińskiego. Jego autorką (i redaktorem całego tomu) jest Małgorzata Kołodziejczyk, dziennikarka, m.in. wieloletnia korespondentka Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Wstęp napisał, pochodzący z Radzynia Podlaskiego, ks. abp Andrzej Dzięga, wychowanek ks. W. Kobylińskiego – Z ambony Ksiądz Prałat zawsze zatrzymywał uwagę, zawsze odkrywał rąbek Tajemnicy i zawsze uczył nadziei podążania za Słowem. Mam w oczach jego radość i pasję głoszenia. Ale mam tez w oczach do dzisiaj wielki trud, a czasem wręcz cierpienie głoszenia. Widzę go, jak po wygłoszeniu pięknej homilii pozostaje swobodny, niemal uśmiechnięty. Ale też widzę go w innych dniach, jak po zejściu z ambony cały drży i praktycznie jest bez sił. Dosłownie. Widzę go podejmującego natychmiast zaproszenie do wygłoszenia kazania: skoro jest taka potrzeba – oto jestem. Ale też widzę go głęboko się zastanawiającego, czy takie zaproszenie podjąć – bo to ogromna odpowiedzialność. Ot, taka kapłańska codzienność i prorocka tajemnica- podkreśla metropolita szczecińsko–kamieński.

Książkowa wersja „Kazań” ukazała się przy wsparciu Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, które jest także ich wydawcą. – To jedna z najbardziej wartościowych pozycji, wydanych przez nasze stowarzyszenie – podkreśla Józef Korulczyk, prezes RASIL. Książka otrzymała imprimatur Kurii Diecezjalnej w Siedlcach.

Ks. Witold Kobyliński „Kazania” cz. 1 (2002-2006),
Wstęp: abp Andrzej Dzięga, redakcja: Małgorzata Kołodziejczyk,
Wydawca: Radzyńskiego Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 2014, s.423

Owocnej lektury!

Dod. Joanna Solak 13.06.2014 o 13.40, akt. 13.06.2014 o 14.39
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.