Diecezja Warszawsko-Praska
Wystawa – Medalierzy polscy: Mój Jan Paweł II
Zamek Królewski w Warszawie, 24 czerwca – 21 lipca 2014 roku

Od 24 czerwca do 21 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie będzie trwała wystawa kolekcji „Medalierzy polscy. Mój Jan Paweł II 2014.

Jak piszą Organizatorzy:

Idea powstania kolekcji zrodziła się podczas spotkania towarzyszącego otwarciu kolejnej wystawy medali związanych z Janem Pawłem II. Konstatacja faktu, że większość medali związanych z osobą Papieża, to dzieła okolicznościowe, najczęściej dokumentujące wydarzenia pontyfikatu, była impulsem do stwierdzenia, że w obszarze medalierstwa papieskiego pozostaje pewien obszar ogromnie interesujący – ale w tym momencie dość skromnie eksplorowany.
Chodzi o medale, które powstają z bardzo osobistej inicjatywy Twórców. Dzieła autorskie w pełnym znaczeniu słowa. Zainspirowane tym co „w duszy gra” jako rezonans na zadany temat. Sformułowaniem tematu w tym przypadku stało się wypowiedzenie imienia: Jan Paweł II. A dodatkiem akcentującym ów wymiar osobisty, zarówno w wymiarze treściowym jak i formalnym, był jakże znaczący zaimek: mój. Tak zdefiniowany został punkt wyjścia.

Zaproszenie skierowane zostało do polskich artystów medalierów jako propozycja uczestnictwa w stworzeniu kolekcji: Medalierzy polscy. Mój Jan Paweł II. 2014. W chwili kierowania zaproszenia odkrył się jeszcze jeden ogromnie znaczący aspekt przedsięwzięcia: Twórcy zostali zaproszeni do zmierzenia się z tematem nie tylko w atmosferze wolności od wiązania z jakąkolwiek okolicznością (nawet data kanonizacji nie była wówczas znana), ale ze świadomością tego, że występują – jako autorzy – niejako w podwójnej roli. Pozostają tymi, którzy pośredniczą w wyrażeniu piękna w swoim dziele, ale są również świadkami współczesnymi wobec podejmowanego tematu. Dla wszystkich bowiem zaproszonych ich życie biegło razem z czasem pontyfikatu Jana Pawła II. Bohater, któremu chcą poświęcić swe dzieło był im współczesny. Słuchali jego słów, patrzyli na podejmowane działania, spotykali Go, czasem bardzo bezpośrednio, współdzielili losy wspólnej Ojczyzny.

Wystawa prezentująca powstałą kolekcję oraz dokumentujący ją katalog, wzbogacona została o prezentację wybranych dzieł medalierstwa światowego. Pozwala na ukazanie dotychczasowego dorobku w tym zakresie, co stanowi oczywisty kontekst dla kolekcji Mój Jan Paweł II. 2014. Daje również okazję do przypomnienia historii pontyfikatu papieża Polaka.

Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się wydobyć i pokazać pewien aspekt relacji jaką odkrywamy przypatrując się rzeczywistości w której właściwe sobie miejsce zajmuje sztuka. Artysta staje wobec rzeczywistości z zadaniem percepcji, przetworzenia i wyrażenia w sposób dla siebie właściwy doświadczenia tego spotkania. Powstaje dzieło, wobec którego staje odbiorca, dla którego jawi się ono również jako zadanie: do odczytania, przeżycia i przyjęcia owoców tego spotkania. Jest to charakter dialogiczny. Budowane są zręby rozmowy. W tym przypadku możnaby ryzykując pewien konieczny skrót powiedzieć: wobec Osoby i dzieła Jana Pawła II staje Artysta – Twórca. Podejmuje pytanie sformułowane bardzo zwyczajnie: mój Jana Paweł II. A drugi kraniec tego wspólnego doświadczenia to pytanie odbiorcy: a mój Jan Paweł II

Wydarzenie organizowane jest pod patronatem honorowym Metropolity Warszawskiego – Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza. Wystawa powstała we współpracy Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenia Absolwentów DZIEŁO – przy Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Mecenasem wystawy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolekcja medalierska, która jest przedmiotem wystawy, składa się z prac ponad 70 polskich współczesnych artystów medalierów, którzy stworzyli specjalnie dla jej powstania, dzieła poświęcone pamięci Jana Pawła II. Są to prace bardzo osobiste, mówiące o przemyśleniach, wydarzeniach z życia prywatnego. Artyści sięgnęli głęboko do swoich doświadczeń, które wywarły piętno na ich życiu. Często były to przebłyski konkretnych momentów, które miały miejsce wiele lat temu, a których medale stają się reminiscencją. Niektórzy natomiast podjęli trud symbolicznego zilustrowania wpływu Jana Pawła II na własną egzystencję. Jednocześnie grono zaproszonych artystów oddaje również wysoki i uznany w świecie poziom polskiej szkoły medalierskiej. Wielu autorów to nauczyciele akademiccy polskich uczelni artystycznych, członkowie prestiżowej międzynarodowej federacji medalierskiej FIDEM oraz laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów rzeźbiarskich i medalierskich.

Wydarzeniu dedykowana jest strona internetowa: www.medal-jp2.eu.

SERDECZNIE zapraszamy!

Dod. Joanna Solak 13.06.2014 o 13.09, akt. 13.06.2014 o 13.12