Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Abp Henryk Hoser o przyszłości teologii
Konferencja na Papieskim Wydziale Teologicznym

— Przyszłością teologii w najbliższych dziesięcioleciach powinna być teologia człowieka – taka, którą uprawiał ją Jan Paweł II — powiedział na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie podczas otwarcia sympozjum „Przyszłość teologii” Jego Ekscelencja abp Henryk Hoser.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zorganizował całodniową konferencję
z udziałem wybitnych teologów.

Jego Ekscelencja ks. abp Henryk Hoser powitał przybyłych kapłanów i naukowców, mówiąc: — Teolog staje się świadkiem tego, co naucza. Wydaje mi się, że każdy teolog tak jak i św. Tomasz powinien mieć duchowość, należy czerpać z trynitarnej duchowości oraz umieć zakorzeniać się w niej. Zdajemy sobie sprawę, że wchodzimy w bardzo trudny okres herezji antropologicznych — mówił ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, podkreślając, że dotychczas Kościół miał do czynienia głównie z herezjami teologicznymi, a dzisiaj doświadczamy herezji antropologicznych, dotykających bezpośrednio człowieka.

— Przyszłością teologii w najbliższych dziesięcioleciach powinna być teologia człowieka taką, którą uprawiał ją Jan Paweł II. Życzę wszystkim zgromadzonym, aby ten czas był czasem, do którego będziemy wracać, a sympozjum niech wytyczy nam szlaki poszukiwania Boga i człowieka — mówił Jego Ekscelencja abp Henryk Hoser.

Biuro Prasowe Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dod. Magdalena Kowalewska 16.05.2014 o 15.19, akt. 16.05.2014 o 16.53
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.