Diecezja Warszawsko-Praska
III Ogólnopolskie Seminarium Śpiewu Kościelnego z Praktyką
Poznań, 21-27 lipca 2014 r.

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87, 61- 808 Poznań, tel.: 61 85 68 934, fax 61 85 36 676, Wydział Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej organizuje

III Ogólnopolskie Letnie Seminarium Śpiewu Kościelnego z Praktyką Wykonawczą.

Patronat – Metropolita Poznański J.E. Ks. Abp Stanisław Gądecki

Kierownictwo naukowe – prof. zw. Jadwiga Gałęska-Tritt.

Zajęcia odbędą się w dniach: 21-27 lipca 2014 r., w gmachu Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Projekt przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w służbie Kościoła katolickiego:

 • kapłanów
 • sióstr zakonnych
 • organistów
 • dyrygentów chórów
 • kantorów
 • katechetów
 • innych, którzy pracują głosem (w mowie, jak i śpiewie)
 1. Realizacja projektu przewiduje zajęcia indywidualne z emisji głosu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problemy zdrowotne, profilaktykę i higienę głosu.
 2. Program wokalny realizowany będzie na bazie pieśni kościelnych i świeckich, canzon i arii barokowych (dla wprawnych śpiewaków) oraz śpiewu liturgicznego i chorału gregoriańskiego. Przewidziane są także śpiewy w małych formach kameralnych i chóralnych.
 3. Opłata dla uczestników czynnych wynosi 500 zł, dla obserwatorów 250 zł.
 4. Koszty seminarium i warsztatów pokrywają uczestnicy lub delegujące ich Instytucje.
 5. Zgłoszenia należy kierować do 10. lipca 2014r. na adres:
 6. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
 7. Dział Nauczania ul. Św. Marcin 87
 8. tel.: 61 85 68 932 fax: 61 85 36 676
 9. email: msrebro@amuz.edu.pl
 10. Opłatę wpisową w wysokości 200 zł dla uczestników czynnych i 100 zł dla obserwatorów należy uiścić do dnia 10. 07. 2014r. na konto Akademii Muzycznej w Poznaniu: BZ WBK S.A. VI O/P 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907, z dopiskiem „Letnie Seminarium Śpiewu”. Wpłata wpisu jest wliczona w całość kosztów kursu. Warunkiem uczestnictwa w seminarium i warsztatach artystycznych będzie okazanie dowodu wpłaty całej sumy na podane powyżej konto.
 11. Uczestnicy czynni otrzymują świadectwa ukończenia seminarium sygnowane podpisami J. E. Ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej prof. Przemysława Pałki oraz kierownika naukowego prof. zw. Jadwigi Gałęskiej-Tritt.

Kolegium Organizacyjne:

Dziekanat Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej - Marzena Srebro: 61 856 89 32 – email: msrebro@amuz.edu.pl.

oraz mgr Szymon Tritt: kom.: 501 371 410, email: zurga@go2.pl.

Dod. Joanna Solak 11.04.2014 o 14.42, akt. 14.05.2015 o 12.56