Diecezja Warszawsko-Praska
Dzień świętości życia
Zaproszenie do modlitwy i działania w obronie nienarodzonych

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej, w związku z Dniem Świętości Życia przypadającym 25 marca, zaprasza wiernych na doroczną Pielgrzymkę Obrońców Życia na Jasną Górę organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, które odbędzie się w sobotę 20 marca 2004 r.
Do parafii przesłaliśmy program pielgrzymki oraz plakat do wywieszenia w gablocie parafialnej.

Jednocześnie informujemy, że dnia 27 marca 2004 r., ok. godz. 19.30 Polska Federacja Ruchów Obrony Życia planuje w Warszawie marsz (od kościoła św. Anny do kościoła św. Jacka) pod hasłem "Światło dla Życia – Europo wybierz życie". Marsz w obronie życia poprzedzi uroczysta Msza Święta w kościele św. Anny (godz.18.00) celebrowana przez ks. Bp. Tadeusza Pikusa.
Serdecznie prosimy o przekazanie powyższych informacji wiernym w parafii celem umożliwienia im włączenia się w obchody Dnia Świętości Życia.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu
+ Stanisław Kędziora Ks. Kan. Z.J. Gniazdowski
Wikariusz Generalny Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Dod. Ks. Wojciech Lipka 17.03.2004 o 12.40