Diecezja Warszawsko-Praska
Solidarność z Ukrainą
Prośba Prezydium KEP i naszych kapłanów pracujących na Ukrainie

Z apelem o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie zwraca się Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zachęcają wiernych do modlitwy w intencji Ukrainy, zwłaszcza w czasie Mszy Św. Proszą również o podjęcie postu. Ogólnopolskim dniem modlitwy i postu za Ukrainę będzie piątek 28 lutego br.

Caritas Polska zbiera fundusze na zakup lekarstw i żywności dla potrzebujących na Ukrainie. Ks. Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas Spes ze Lwowa, podkreśla, że obecnie nie ma szans na zorganizowanie jakichkolwiek transportów z pomocą humanitarną. Osoby chcące włączyć się w pomoc dla Ukrainy mogą to uczynić dokonując wpłaty na konto Caritas Polska: PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Ukraina”.

Odezwa Bp. Pomocniczego z Krymu

List Ks. Piotra Główki

Wczoraj napisałem taką prośbę do ukraińskich Oazowiczów.
Dziś o to samo prosimy Siostry i Bracie w Polsce, dołączcie do nas!!!

„Nasi biskupi prosili nas o post i modlitwę w intencji pokojowego zakończenia konfliktu. Teraz jesteśmy świadkami eskalacji tego konfliktu. Dlatego trzeba nam dalej prosić Pana o miłosierdzie dla Ukrainy. W odezwie Rady Kościołów czytamy: «Wzywamy wiernych by dalej modlili się za Ukrainę, za jej pokój, jedność i niezależność. W jedności siła narodu - Boże, daj nam jedność!»

Także biskup Stanisław Szyrokoradiuk wzywa: «Zwyciężyć takie zło można tylko modlitwą i postem. Wzywam wszystkich do modlitwy: za tych którzy zginęli, i do modlitwy za tych, którzy walczą.»

Dlatego niech naszą ofiarą będzie jeszcze silniejsza modlitwa i post o chlebie i wodzie w piątek 21.02. Zachęcamy też do tego, żeby oddawać krew dla tych, którzy teraz tego potrzebują. Boże, ratuj nas od bratobójczej wojny.”

ks. Piotr Główka
Diecezjalny Moderator Ruchu Światło Życie
Diecezji Kamieniecko-Podolskiej
(Ukraina)

Dod. Joanna Solak 20.02.2014 o 16.19, akt. 27.02.2014 o 13.15