Diecezja Warszawsko-Praska
Rozwiązano Stowarzyszenie „Bracia Maryi Misjonarze Pokoju”
Informacja Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów

Na prośbę Nuncjatury Apostolskiej w Polsce przekazujemy informację Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów: decyzją wikariusza apostolskiego w Bomadi (Nigeria) ks. bpa Hyacintha Oroko Egbebo MSP wycofano pozwolenie na działalność i nakazano rozwiązanie publicznego stowarzyszenia wiernych pod nazwą „Bracia Maryi Misjonarze Pokoju”, założonego przez polskiego misjonarza Damiana Lenckowskiego.

Kongregacja przesłała powyższą informację z uwagi na możliwość
napływania próśb o wsparcie finansowe ze strony samego Damiana Lenckowskiego
lub innych osób związanych z ww. stowarzyszeniem.

W przypadku, gdyby do takich sytuacji na terenie Diecezji doszło, proszę o ich absolutne zignorowanie i poinformowanie Kurii Biskupiej o podjętej próbie pozyskania pomocy dla rozwiązanego stowarzyszenia.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 7.12.2013 o 11.48, akt. 7.12.2013 o 13.11