diecezja.waw.pl/326Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat KEP
Jasna Góra, 25 sierpnia 2006

Komunikat Rady Stałej KEP i Biskupów Diecezjalnych


Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski i biskupi diecezjalni zgromadzili się 25 i 26 sierpnia 2006 r. na Jasnej Górze. Obradami kierował Ks. Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji.

1. Rok obecny przypomina dwie znaczące rocznice – 350.lecie ślubów króla Jana Kazimierza i 50.lecie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Śluby te, co roku ponawiane z Jasnej Góry, kształtowały ducha polskiego Narodu w trudnym okresie zmagań o zachowanie naszej tożsamości, pozwalały zachować wierność Bogu i Kościołowi, umacniały duchową jedność Narodu, wolność, prawa osoby, rodziny oraz ład społeczny. Jubileusz ten skłania cały Kościół w Polsce do pogłębionej refleksji i rachunku sumienia z wypełnienia podjętych zobowiązań oraz do odważnego podejmowania nowych zadań, które Bóg przed nami stawia. Biskupi dziękując Bożej Opatrzności za dar Prymasa Polski, Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i za prorocze treści wpisane przez Niego w tekst ślubów jasnogórskich, na nowo zawierzają Maryi losy Kościoła, narodu i państwa. Głęboko ufamy, że tegoroczne, jubileuszowe ponowienie ślubów umocni także obecne pokolenie, przejmujące odpowiedzialność za wolną Polskę, w realizacji ślubów.

2. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przywołuje na myśl Rodaków żyjących poza granicami, dla których Wizerunek Jasnogórskiej Pani był i pozostaje znakiem więzi z Ojczyzną i Kościołem. Dziękując wszystkim zaangażowanym dotychczas w duszpasterstwo polonijne, biskupi wraz z całym polskim duchowieństwem stojąc wobec nowej fali emigracji podejmują niełatwe zadanie zorganizowania posługi duszpasterskiej dla rodaków, we współpracy z miejscowymi episkopatami.

3. Biskupi kontynuowali refleksję nad szczególnie bolesnym wątkiem współczesnych dziejów Polski, jakim było prześladowanie Kościoła po II wojnie światowej wraz z nasiloną inwigilacją osób duchownych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Episkopat Polski zwraca uwagę na potrzebę podstawowego rozróżnienia, kto w tym czasie był prześladowany, a kto był prześladowcą. Biskupi wyrazili hołd i uznanie tym wszystkim duchownym i świeckim, którzy okazali heroiczną wierność wymogom Ewangelii, patriotyzm i zwykłą ludzką uczciwość. Rezultatem analiz jest specjalny dokument Rady Stałej i biskupów diecezjalnych zawierający etyczno-moralne przesłanki do głębszego, sprawiedliwego rozpoznania i chrześcijańskiej oceny tamtej epoki. Episkopat Polski wyraża nadzieję, że dokument ten ułatwi odpowiedzialne traktowanie trudnego problemu lustracji.

4. Ze szczególnym uznaniem i wdzięcznością biskupi polscy zwracają się do rolników i wszystkich związanych z pracą na roli. Polscy gospodarze po raz kolejny w niezwykle trudnych tegorocznych warunkach atmosferycznych czynią wszystko, aby zabezpieczyć zboże na chleb powszedni. Biskupi łączą się z rolnikami w dziękczynieniu za plony ziemi oraz ich ciężkiej pracy, prosząc o błogosławieństwo Boże w nowym siewie.

5. Od kilku tygodni boleśnie przeżywamy wojnę w Libanie. Szczególnym znakiem więzi z ofiarami wojny była wymiana listów między patriarchą Antiochii Gregoriosem III a abpem Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Dziękując wszystkim za dotychczasowe modlitwy i już okazaną pomoc materialną, przede wszystkim za pośrednictwem Caritas Polska, biskupi proszą, aby nadal trwało to świadectwo wiary i chrześcijańskiej miłości bliźniego.

6. Kończy się czas wakacyjnego wypoczynku. Cieszy nas to, że coraz większa liczba młodzieży i dorosłych wykorzystuje ten czas również na rekolekcje, pielgrzymki, dni skupienia oraz inne formy ożywienia wiary i umacnianie więzi rodzinnych. Biskupi wyrażają podziękowanie wszystkim organizatorom i osobom wspierającym takie formy wakacyjnego wypoczynku. Na progu nowego roku szkolnego i katechetycznego przesyłają słowa serdecznych pozdrowień i zachęty dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i katechetom.

7. Zbliża się VI Dzień Papieski, który 15 października br. przeżyjemy pod hasłem: „Jan Paweł II – Sługa miłosierdzia”; będzie on poprzedzony specjalnym listem pasterskim. Celem Dnia Papieskiego jest refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II oraz promocja Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która materialnie wspiera zdolną a niezamożną młodzież. Jest to żywy pomnik od kilku lat budowany przez Polaków Janowi Pawłowi II.

Ze szczytu Jasnej Góry biskupi polscy przesyłają całemu narodowi, również rodakom poza granicami Polski swe pasterskie błogosławieństwo.


Jasna Góra, dnia 26 sierpnia 2006 r.

Podpisali: Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski i biskupi diecezjalni

Dokument został dodany dnia 29.08.2006 o 10.09