Diecezja Warszawsko-Praska
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Zmiana w kalendarzu liturgicznym

Zgodnie z Ogólnymi normami roku liturgicznego i kalendarza oraz Tabelą pierwszeństwa dni liturgicznych, w niedziele Adwentu nie można obchodzić żadnych uroczystości. Dlatego przypadająca w tym roku w 2. Niedzielę Adwentu uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powinna być przeniesiona na poniedziałek, 9 grudnia.

Jednakże na mocy dyspensy udzielonej Konferencji Episkopatu Polski przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 roku (Prot. 39/13/L), ze względu na dobro duchowe wiernych, uroczystość będzie świętowana w samą niedzielę, 8 grudnia. Tak więc tego dnia formularz mszalny, jak i związane z nim czytania oraz Liturgię godzin bierzemy z uroczystości Niepokalanego Poczęcia.

Aby jednak nie pomniejszyć znaczenia niedzieli Adwentu, Kongregacja zarządza, by drugie czytanie mszalne wziąć z 2. Niedziel Adwentu, a nie z uroczystości. Ponadto w głoszonych homiliach należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego, a w modlitwie powszechnej co najmniej w jednym wezwaniu nawiązać do Adwentu, samą zaś modlitwę końcową zastąpić kolektą z 2. Niedzieli Adwentu.

Tydzień wcześniej, w 1. Niedzielę Adwentu, należy zapowiedzieć wiernym uroczystość obchodzoną 8 grudnia.

Poniedziałek 9 grudnia będzie więc adwentowym dniem powszednim.

W kalendarzu liturgicznym zmiana przedstawia się następująco:
- w sobotę Msza wieczorna i I Nieszpory z uroczystości
- Psałterz drugiego tygodnia

8. grudnia – 2. Niedziela Adwentu
Biały, NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY, uroczystość

MSZA ŚWIĘTA wł., Chwała, czytania własne z wyjątkiem drugiego, Wierzę, pf o Niepokalanym Poczęciu NMP nr 59, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia. Uroczyste błog. nr 15, s. 388*.

LM VI-2, s. 426: Rdz 3,9-15; Rz 15,4-9 (LM I, s. 64); Łk 1,26-38.
Nie można sprawować Mszy pogrzebowych.

LITURGIA GODZIN z uroczystości. Kompleta II N.

Propozycje pieśni mszalnych:
W. Matko Niebieskiego Pana albo Witaj, święta i poczęta niepokalanie
D. Błogosławiona jesteś, Maryjo albo Gwiazdo zaranna
K. Bądźże pozdrowiona
U. Oto Pan Bóg przyjdzie albo Uwielbiaj, duszo moja
Z. Zdrowaś bądź Maryja

Taca na Seminarium Duchowne oraz zbiórka do puszek na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie.

Memento: śp. Ks. Wacław Karłowicz – 2007.

9. grudnia – poniedziałek
Fiol. Dzień powszedni;
albo: Biały Św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin

MSZA ŚWIĘTA wł., pf adwentowa nr 1.

LM I, s. 77: Iz 35, 1-10; Łk 5,17-26.
albo: Msza wspólna o świętym, kolekta wł., pf adwentowa 1 lub o świętych 70-71.

LITURGIA GODZIN z dnia albo ze wspomnienia.

Ks. Mateusz Matuszewski
Ceremoniarz diecezjalny

Dod. Joanna Solak 12.11.2013 o 15.35, akt. 12.11.2013 o 18.21