Diecezja Warszawsko-Praska
XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy
Jasna Góra, 16-17 listopada 2013
Mocni Wiarą XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy serdecznie zaprasza wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami na XXX Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę.

Pielgrzymujemy do Maryi w roku duszpasterskim, którego mottem są słowa: „Być solą ziemi" i na zakończenie Roku Wiary. Te wydarzenia zobowiązują do podjęcia głębokiej refleksji nad stanem naszej wiary, drogami jej pogłębienia. W czasie pielgrzymki podziękujemy:

 • za decyzję Ojca Świętego Franciszka o kanonizacji papieża Jana Pawła II i Jana XXIII,
 • za drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 roku (30. rocznica), która w okresie stanu wojennego była pielgrzymką nadziei i wolności,
 • za 30 lat pielgrzymowania polskich kolejarzy do Domu Matki - Maryi.

W duchu jedności będziemy prosić: za naszą Ojczyznę - Polskę, Matkę, która ma prawo do miłości szczególnej, do troski, kultywowania wartości patriotycznych w sercach wszystkich Polaków. Macierzyńskiej opiece Matki Bożej w Znaku Niezawodnej Nadziei zawierzymy rodziny kolejarskie i miejsca kolejarskiej służby - Polskie Koleje Państwowe.

Podziękujemy Bogu i jego Matce za służbę duszpasterzy kolejarzy, za ich przewodniczenie kolejarskiej wspólnocie, prosząc o potrzebne łaski w pełnieniu powierzonej im misji Kościoła. Wraz z nami będą już tradycyjnie modlić się kolejarze z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier.

Pielgrzymka rozpocznie się konferencją w Bazylice Jasnogórskiej w sobotę 16 listopada o godz. 18.00, a zakończy ją uroczysta Msza Święta, w niedzielę 17 listopada o godz. 11.00.

Uroczystościom będzie przewodniczył Bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Drodzy Kolejarze!

Dołóżcie starań, by wziąć udział tym wspaniałym, modlitewnym spotkaniu u tronu Pani Jasnogórskiej z rodzinami, przyjaciółmi, w asyście pocztów sztandarowych.

Niech Wasza obecność stanie się wymownym znakiem głębokiej, Maryjnej wiary, w postawie służby i wierności dziedzictwu pokoleń i darem dla drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie.

Lublin, wrzesień 2013

Ks. Eugeniusz Zarębiński
Krajowy Duszpasterz Kolejarzy

Program:

16 listopada 2013 - sobota

Punkt informacyjny na Jasnej Górze
Ogólnopolskie spotkanie emerytów, rencistów, członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” w Sali Papieskiej
Spotkanie absolwentów Pomaturalnej Państwowej Szkoły Technicznej Ministerstwa Komunikacji - 50 lat po ukończeniu - w Kaplicy Różańcowej
Powitanie pielgrzymów w Bazylice - Krajowy Duszpasterz Kolejarzy - ks. Eugeniusz Zarębiński
Konferencja: Światło wiary - Mojżesz sługa i przyjaciel Boga - ks. dr Andrzej Krasowski Archidiecezja Lubelska
Droga Krzyżowa na Wałach z pochodniami - przewodniczy ks. Jacek Tomkiel
Apel Jasnogórski - ks. Aleksander Zeń - Archidiecezja Lubelska
Pasterka Maryjna w Bazylice - przewodniczy ks. Eugeniusz Zarębiński, homilia - ks. Stanisław Pisarek - Diecezja Łowicka.
Po Mszy Świętej koncert Anny Rogowiec z grupą z Siedlec.
Czuwanie przed Cudownym Obrazem - Kolejarze polscy wypełniają testament Bł. Jana Pawła II - Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno Moja
Zakończenie czuwania

17 listopada 2013 - niedziela

Odsłonięcie Cudownego Obrazu i Msza Święta. Przewodniczy - ks. Stanisław Gruca, Diecezja Elbląska, homilia - ks. Józef Filipek, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska.
Sala Ojca Kordeckiego
 • Polski kolejarz wierny Bogu, w służbie Maryi
 • Spotkanie duszpasterzy kolejarzy, rodzin kolejarskich, Ministra Transportu, pracowników i administracji kolei, związków zawodowych – prowadzi ks. Ryszard Marciniak.
Program patriotyczny (słowno-muzyczny) Zespół i Orkiestra z Siedlec
Uroczysta Suma - przewodniczy i homilię głosi Bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.
 • Powitanie pielgrzymów – Przeor Jasnej Góry
 • Komentarz liturgiczny – Ks. Jan Mrowca – Diecezja Łomżyńska
 • Procesja z darami ołtarza, delegacje, goście z Białorusi, Słowacji i Węgier, przedstawiciele spółek działających w Grupie PKP S.A.
 • Poświęcenie sztandarów
 • Po Komunii Świętej akt zawierzenia kolejarskich rodzin
 • Podziękowanie

Termin Pielgrzymki w roku 2014: 15-16 listopada

Kontakt: 608-017-384; 608-669-285; 697-042-516

Dod. Joanna Solak 24.10.2013 o 14.36, akt. 28.10.2013 o 12.56