Diecezja Warszawsko-Praska
Badanie praktyk religijnych
Niedziela, 20 października 2013

Zgodnie z wcześniejszą informacją uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes).

W związku z tym ponownie zwracamy się do Księdza Proboszcza z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie takich badań w niedzielę 20 października br. (formularze dostępne u Księdza Dziekana). Proszę nie używać starych formularzy - co roku zmieniają się pytania.

Przy okazji prosimy o przekazanie informacji na temat wspólnot, organizacji, ruchów i stowarzyszeń istniejących w parafii oraz liczby ich członków (druga strona formularza).

Wypełnione formularze (z rzetelnymi danymi) proszę dostarczyć do Kanclerza Kurii najpóźniej do dnia 31 października.

Proszę skorzystać z wersji elektronicznej (ewentualnie wydrukować dla tradycyjnych) i odesłać ją wypełnioną na adres: joanna@akdwp.pl

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Ks. Krzysztof Bodecki 16.10.2013 o 20.21, akt. 30.10.2013 o 13.55