Diecezja Warszawsko-Praska
Podyplomowe studium liderów wolontariatu
Ruszają w roku akademickim 2013/2014

Adresaci studiów:

  • osoby z wykształceniem wyższym
  • chcą się włączyć do działań wolontaryjnych, w szczególności nabyć kwalifikacje koordynatora wolontariatu
  • przygotowują się do pracy w „Caritas”, parafiach, placówkach opiekuńczych i organizacjach pozarządowych

Cele studiów (w ramach Studium Liderów Wolontariatu PWTW):

  • zapoznanie z ideą i praktyką wolontariatu w świetle doktryny chrześcijańskiej
  • przygotowanie do pełnienia roli wolontariusza działającego na rzecz osób potrzebujących
  • przygotowanie do zarządzania pracą zespołu wolontariuszy w placówce opiekuńczej, parafii, organizacji pozarządowej

Tryb nauki i czas trwania:

  • Czas trwania: 2 semestry czyli 6 zjazdów w semestrze (co 2-3 tygodnie)
  • Ilość godzin zajęć: 192 godziny + 60 godz. praktyk

Koszt:

  • 1.500 zł za całość studiów

Informacje szczegółowe i zgłoszenia TUTAJ

Dod. Ks. Krzysztof Bodecki 7.10.2013 o 23.28