Diecezja Warszawsko-Praska
Cykl wykładów „Oto Matka twoja”
OO. Dominikanie na Służewie, wrzesień 2013 - czerwiec 2014

Więcej (nagrania wykładów) znajdziesz TUTAJ

W roku 2013/2014 w ramach cyklu Oto Matka twoja prześledzimy najważniejsze, zatwierdzone przez Kościół objawienia maryjne. Od tzw. pierwszych zapisanych objawień maryjnych, jakie dokonały się w dziejach, a które miał św. Grzegorz Cudotwórca, aż do bardziej nam współczesnych, jak te z lat 80-tych XX w., mających miejsce w rwandyjskim Kibeho.

Pragniemy tym sposobem przywołać swoistą - jak mówił bł. Jan Paweł II - „geografię” wiary i pobożności maryjnej, „która obejmuje wszystkie miejsca szczególnego pielgrzymowania Ludu Bożego, który szuka spotkania z Bogarodzicą, aby w zasięgu matczynej obecności Tej, «która uwierzyła», znaleźć umocnienie swojej własnej wiary” (zob. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, pkt 28).

Odbędziemy duchowo-teologiczną pielgrzymkę rozciągniętą w czasie, analizując treść orędzi, które wywarły wielki wpływ duchowy i teologiczny na cały Kościół i świat. W objawieniach tych uczestniczyli: karmelita, św. Szymon Stock (Anglia, 1251 r.) - objawienie świętego Szkaplerza; św. Juan Diego (Meksyk - Guadalupe, 1531 r.) - wezwanie do chrystianizacji Ameryk; św. Katarzyna Labouré (Francja - Paryż, 1830 r.) - objawienie Cudownego Medalika; Melania Calvat i Maksymin Giraud (Francja - La Salette, 1846 r.) - wezwanie do nawrócenia, modlitwy i pokuty narodu francuskiego, jak i pozostałych narodów europejskich; św. Bernadetta Soubirous (Francja - Lourdes, 1858 r.) - objawienie ukazujące tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Maryi; Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska (Polska - Gietrzwałd, 1877 r.) - jak dotąd jedyne polskie objawienia maryjne, oficjalnie zatwierdzone przez Kościół, nawołujące do praktykowania modlitwy różańcowej w intencji nawrócenia grzeszników oraz odzyskania przez Polskę niepodległości; błogosławieni Franciszek i Hiacynta Marto oraz s. Łucja dos Santos (Portugalia - Fatima, 1917 r.) - orędzie wzywające cały świat do pokuty oraz do wynagradzania Bogu za popełniane grzechy, do modlitwy różańcowej w intencji pokoju w Europie i świecie, ponadto objawienie Niepokalanego Serca Maryi oraz nabożeństwa pierwszych sobót.
Wykład o objawieniach Maryi w Guadalupe będzie sposobnością do omówienia fenomenu wizerunku acheiropoietos (nie ręką ludzką malowany), którym jest cudowny obraz Matki Chrystusa czczony w tamtejszym sanktuarium. Ks. dr hab. Wacław Siwak podejmie z kolei kwestię poprawności interpretacji objawień maryjnych. Tzw. objawienia maryjne nie są bowiem ponad Objawienie dane w Chrystusie Jezusie. Mają to Jezusowe objawienie podkreślać i do niego przyprowadzać.

Tematyka cyklu 2013/2014 ma przyczynić się do poprawnej oceny samych objawień, rozumienia oraz wcielania w życie ich duchowego przesłania. Niech w tym względzie pomocne będą nam cenne uwagi, kryteria oraz dyrektywy zawarte w bogatym nauczaniu Kościoła. „Poznanie prawdziwej nauki katolickiej o Błogosławionej Maryi Dziewicy będzie zawsze kluczem do należytego zrozumienia tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Maryja jest w Kościele jako Matka Chrystusa, równocześnie zaś jako ta Matka, którą Chrystus w tajemnicy Odkupienia dał człowiekowi w osobie Jana Apostoła. Dlatego Maryja swym nowym macierzyństwem w Duchu obejmuje każdego i wszystkich w Kościele, obejmuje również każdego i wszystkich przez Kościół. W tym znaczeniu Maryja - Matka Kościoła jest także jego wzorem. Kościół bowiem «winien brać z Bogarodzicy Dziewicy najprawdziwszy wzór do doskonałego naśladowania Chrystusa»” (por. Paweł VI, Przemówienie z dnia 21 listopada 1964 r.: AAS 56 (1964) 1015).

Harmonogram spotkań w roku 2013/2014
Objawienia maryjne

czwartek, 12 września 2013 r., godz. 19:00
ks. Zbigniew Pawłowski SAC - rektor sanktuarium MB Bolesnej w Kibeho
Rwandyjskie objawienia Matki Bożej Bolesnej w Kibeho (1981-1989 r.) - historia i przesłanie duchowe

sobota, 5 października 2013 r.
Czwarty Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej
Sanktuarium Niepokalanej Królowej Różańca
kościół oo. dominikanów na Służewie

czwartek, 17 października 2013 r., godz. 19:00
ks. dr hab. Wacław Siwak
Jak odczytywać objawienia maryjne - kilka uwag metodologiczno-teologicznych

czwartek, 14 listopada 2013 r., godz. 19:00
ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM
Objawienia Matki Bożej w Paryżu (1830 r.) - Święta Katarzyna Labouré i Cudowny Medalik

czwartek, 5 grudnia 2013 r., godz. 19:00
ks. dr Teofil Siudy
Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie (1877 r.)

czwartek, 23 stycznia 2014 r., godz. 19:00
o. dr hab. Marian Zawada OCD
Objawienia Matki Bożej Szkaplerznej (1251 r.)

czwartek, 20 lutego 2014 r., godz. 19:00
o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858 r.)

czwartek, 20 marca 2014 r., godz. 19:00
ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
Pierwsze w dziejach objawienia maryjne - św. Grzegorz Cudotwórca (I poł. III w.)

zwartek, 10 kwietnia 2014 r., godz. 19:00
prof. dr hab. Zbigniew Treppa
Objawienia Matki Bożej w Guadalupe (1531 r.) - fenomen wizerunku acheiropoietos

czwartek, 22 maja 2014 r., godz. 19:00
ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
Objawienia Matki Bożej w La Salette (1846 r.)

czwartek, 26 czerwca 2014 r., godz. 19:00
ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC
Objawienia Matki Bożej w Fatimie (1917 r.)

Galeria zdjęć
Dod. Ks. Wojciech Lipka 23.09.2013 o 23.19, akt. 23.09.2013 o 23.23