Diecezja Warszawsko-Praska
Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji
PWTW, zgłoszenia do 15 października 2013

Gdy patrzymy na dzisiejszy świat powierzchownie, uderzają nas liczne fakty negatywne i możemy popaść w pokusę pesymizmu. Jest to jednak wrażenie nieuzasadnione, wierzymy przecież w Boga… Na progu trzeciego tysiąclecia Odkupienia Bóg przygotowuje wielka wiosnę chrześcijaństwa, której początek można już dostrzec” (Jan Paweł II, encyklika Redemptoris missio, 86)

Trzydzieści trzy lata temu papież Jan Paweł II rzucił Kościołowi wyzwanie do nowej ewangelizacji. Nikt nie jest w stanie przecenić aktualności tego zadania, do którego Duch Święty wzywa chrześcijan, żyjących w coraz bardziej zsekularyzowanym świecie. Wychodząc ze szczerego pragnienia przyłączenia się do tej inicjatywy, proponujemy wszystkim naszym studentom oraz osobom pragnącym wspomóc dzieło głoszenia Ewangelii, tak w parafiach, jak też na innych polach i areopagach współczesności, rodzaj intelektualno-duchowej formacji pod nazwą Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji. Słowo Boga, studium żywej teologii Kościoła oraz doświadczenie osób kreatywnie zaangażowanych w sztukę przekazu wiary, w comiesięcznych spotkaniach trwających przez jeden rok w naszej Szkole, złożą się na niezbędne wyposażenie tych, których Pan wzywa do świadczenia o Jego zmartwychwstaniu w tym niełatwym pokoleniu.

Program zajęć i szczegóły studiów

Dod. Ks. Wojciech Lipka 23.09.2013 o 17.53