Diecezja Warszawsko-Praska
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów
Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, 7 czerwca 2013

„Kościół potrzebuje kapłanów, ale nie byle jakich” – pisze Kard. Mauro Piacenza, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, w liście z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W czasach medialnego ataku na duchownych wspierajmy ich modlitwą, ofiarą duchową i dobrym słowem.

Tym razem prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa zwraca się w sposób szczególny do seminarzystów. Przypomina im nauczanie Papieża Franciszka, w tym jego słynne zdanie: „Bądźcie pasterzami, którzy pachną owcami.” Kard. Piacenza zachęca seminarzystów do pielęgnowania w sobie wrażliwości powołaniowej, która pozwoli im postrzegać całe swoje życie jako dialog z Panem Bogiem. Przypomina, że już dziś przygotowują swą jutrzejszą posługę.

Podkreśla też, że dobrzy kapłani są antidotum na kryzys powołań. Przykładny kapłan nie może nie wzbudzić pytania w młodych umysłach: czy i ja nie jestem powołany do tak pięknego i szczęśliwego życia. Tym samym kapłani są kanałem, za którego pośrednictwem wołanie Boga dociera do serc Jego wybranych – pisze prefekt watykańskiej dykasterii z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Za Radio Watykańskim

Pełny tekst po włosku

Dod. Ks. Wojciech Lipka 6.06.2013 o 22.28, akt. 7.06.2013 o 9.07