Diecezja Warszawsko-Praska
Czego uczą Twe dzieci: księgi siusiaków, kup, homofobii, feminizmu, śmierci
UKSW, Wóycickiego 1/3, 8 czerwca 2013

Czcigodni Księża, Siostry, Szanowni Państwo,

W związku z licznymi skargami zgłaszanymi przez rodziców dotyczącymi treści przekazywanych w czasie zajęć w szkole przez grupy edukatorów seksualnych PONTON (młodzieżowe grupy gender), zaistniała pilna potrzeba zorganizowania sympozjum, które będzie poświęcone tej problematyce.

Gender - kiedyś skrycie, a dzisiaj już całkiem otwarcie - walczy z ideą małżeństwa, rodziny złożonej z matki i ojca oraz ich dzieci, z pojęciem płci biologicznej (uznając ją jedynie za twór kulturowy). Ideologii tej udało się osiągnąć bardzo wiele, dzięki pozyskaniu licznych działaczy wśród znaczących osób: polityków, psychologów, prawników, artystów.

W grudniu 2012 roku Benedykt XVI nazwał ideologię gender o wiele większym zagrożeniem niż komunizm - gdyż wtedy społeczeństwa i narody miały świadomość zagrożenia - dzisiaj w większości tej świadomości nie ma.

Cel, jaki gender chce osiągnąć - demontaż rodziny - wiedzie poprzez uwiedzenie seksualne dzieci i młodzieży: wdrażanie programów deprawujących, uzależniających. Już na kilkunastu uczelniach w Polsce kształcą się aktywiści ruchu gender, którzy niedługo rozpoczną zmasowana akcję.

Deprawacyjna, oparta o manipulacje działalność edukatorów seksualnych, jest możliwa ponieważ większość rodziców, wychowawców, nauczycieli, a nawet katechetów, nie słyszała o działalności PONTON-u i innych grup tego typu, czy nie widziała używanych przez nich książek. Programy te wspiera MEN i MZ.

Często szkoły, a nawet uczelnie, wysyłają edukatorom podziękowania nie mając świadomości, czego rzeczywiście dotyczyła ich działalność w ramach przeprowadzonych zajęć. Te podziękowania są wykorzystywane jako rekomendacje do dalszej działalności.

Wprowadzane przed edukatorów książki, rzekome „pomoce naukowe”, są obsceniczne, wulgarne, uderzają w godność dzieci oraz w uczucia religijne. Książki publikowane przez kontrowersyjne Wydawnictwo Czarna Owca (Wielka Księga Siusiaków, Wielka Księga Cipek, Duża Księga Aborcji) są promowane i wykorzystywane przez młodzieżowych edukatorów seksualnych - PONTON, JASKÓŁKA, NAWIGATOR, FALOCHRON - w ramach zajęć z dziećmi, z młodzieżą i ze studentami, przeprowadzanych w szkołach, placówkach wychowawczych, na uczelniach (także katolickich), a nawet w salkach parafialnych.

Korzystanie z tego typu „pomocy naukowych” jest wielką traumą dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci, staje się przyczyną deprawacji młodego pokolenia. Przygotowane „podręczniki” uczą masturbacji jako pożądanej i powszechnie stosowanej (rzekomo 97% osób), uderzają w godność dzieci, wulgaryzują seksualność człowieka, ranią uczucia religijne (Matka Boża przedstawiana jest jako molestująca seksualnie małego Jezusa, a sam Pan Jezus jest przedstawiany jako naga kobieta na krzyżu), uderzają w podstawowe normy moralne (dziecko przed narodzeniem jest tylko wtedy dzieckiem, gdy jest chciane, jeśli nie – jest tylko … bytem potencjalnym).

Dnia 22 kwietnia 2013 roku na konferencji, z udziałem Ministerstwa Edukacji i Zdrowia, były omawiane Standardy Edukacji Seksualnej WHO. Zakładają one, że:
- dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej już przed czwartym rokiem życia;
- między 9 a 12 rokiem życia dziecko powinno nauczyć się „skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości” oraz powinno umieć „brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne”;
- między 12 a 15 rokiem życia dziecko powinno potrafić samo zaopatrywać się w antykoncepcję;
- powyżej 15 roku życia można dziecku dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp”.

Dnia 24 maja 2013 roku w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister do spraw równości Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zaprezentowała Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015.

W ramach programu, pod pozornie pozytywnymi hasłami budowania bezpieczeństwa społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji w ramach tzw. lekcji równości, kryje się ideologia prowadząca do zniszczenia jednostki i rodziny, a w efekcie do unicestwienia społeczeństwa. Program był, jak go przedstawiono - szeroko społecznie konsultowany. W ramach tego programu, który jest już na etapie uzgodnień międzyresortowych, podano przedmioty szkolne, poprzez które realizatorzy programu mają oddziaływać:  Należą do nich: Biologia, Historia,  Język polski, Religia!!!, Wychowanie do życia w rodzinie oraz  Wiedza o społeczeństwie. Trzeba koniecznie podkreślić, że postulaty w tym zakresie mają mieć charakter „kształcenia obowiązkowego dzieci i młodzieży na wszystkich etapach!” Tematyka ta ma być uwzględniona w „Standardach kształcenia i doskonalenia nauczycieli” oraz w ofercie ośrodków doskonalenia nauczycieli na różnych poziomach, także w zakresie studiów podyplomowych. Szczególne zaniepokojenie budzi zobowiązywanie nauczycieli do zapraszania do szkół… edukatorów seksualnych oraz pomysł tworzenia stanowisk tzw. pełnomocników śledzących wdrażanie programów genderowskich w szkołach!!!

Trzeba zdecydowanie podkreślać, że treści postulowane w ramach tych programów stoją w sprzeczności z Konstytucją RP, a prawodawstwo Unii, choć wyznacza kierunki działań, to jednak uwzględnia prawodawstwo danego kraju, a więc mamy skuteczne możliwości obrony!!! Trzeba je tylko znać i nie dać się wmanipulować w pozornie dobre działania ideologii gender, która jest – i to z całą mocą trzeba podkreślić - ideologią śmierci – jak ją nazywał Jan Paweł II.

Jednym z zasadniczych argumentów edukatorów seksualnych jest podawanie informacji, iż osoby wierzące, a przede wszystkim hierarchia Kościoła jest przeciwko edukacji seksualnej. Z całą pewnością jest przeciwko takim formom, jakie proponują.

Wychowanie ku integracji ludzkiej seksualności w służbie miłości jest bardzo ważne. Każdy rodzic, nauczyciel i wychowawca powinien postawić sobie pytanie: Co jako osoba odpowiedzialna za wychowanie młodego pokolenia robię w tym zakresie?
Takim forum wymiany myśli będzie konferencja, na którą bardzo serdecznie zapraszamy.

Ludzka seksualność: piękno czy zagrożenie?

Jak kształtować prawidłowe, wolne od uzależnień
postawy wobec seksualności człowieka?

Konferencja dla młodych, Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców

8 czerwca 2013 roku, godz. 9.30-20.00

Konferencja dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, ludzi młodych ma na celu:
- ukazać piękno ludzkiej seksualności wpisanej jest w Boży zamysł wobec fenomenu płciowości człowieka - kobiety i mężczyzny;
- ukazać możliwości pozytywnych oddziaływań wychowawczych w tym zakresie;
- przypomnieć nauczanie Jana Pawła II o miłości (w ramach koncertu Z pokolenia orłów jesteśmy - teksty będzie czytał Jerzy Zelnik)
- ukazać zagrożeń w sferze seksualnej.

Homilię w czasie Mszy Świętej na początek obrad wygłosi Abp Henryk HOSER SAC

PROGRAM KONFERENCJI:
9.30 - Słowo wprowadzające - Ks. Mieczysław OZOROWSKI - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Famililogicznego
10.00 - Wychowanie seksualne a teologia ciała - O. Mirosław PILŚNIAK
10.30 - Seks a płeć, o fenomenie ludzkiej seksualności - Małgorzata WALASZCZYK
11.00 - Wielowymiarowe ujęcie ludzkiej seksualności w praktyce NAPROTECHNOLOGY Thomasa Hilgersa - Irena GROCHOWSKA
11.30 - Czy wszystko wiemy o in vitro? Marzena ZAJĄCZKOWSKA
12.00 – 12.30 – przerwa
12.30 – Wizja człowieka a koncepcje wychowania seksualnego - Ks. Marek DZIEWIECKI
13.15 - Edukacja seksualna typu A - Antoni ZIĘBA
14.00 - Skutki seksualizacji dzieci i młodzieży - Katarzyna STĘPKOWSKA
14.30 – 15.15 – przerwa obiadowa
15.15 - Rozmowy z dziećmi o seksualności – Paweł KRÓL
15.45 - Młodzież na rozdrożu - czyli o kształtowaniu charakteru i praktycznych umiejętnościach życiowych - Katarzyna KRAWCZYK
16.15 - Archipelag Skarbów - jak odkrywać prawdę o ludzkiej seksualności – Edyta PIOTROWSKA, Przemysław CHOJNACKI
17.30 – Czego nie wiedzą rodzice, nauczyciele, wychowawcy o działalności edukatorów seksualnych (PONTON)? Czy to edukacja czy seksualizacja dzieci i młodzieży? Wprowadzenie do dyskusji - Maria RYŚ

19.15 Koncert:Z POKOLENIA ORŁÓW JESTEŚMY”
JERZY ZELNIK
oraz
EWELINA SIEDLECKA – sopran
AGNIESZKA CYPRYK – skrzypce
PIOTR RACHOŃ - akompaniament

Plakat o sympozjum

Plakat o koncercie

Materiały video

Relacja wpolityce.pl

Dod. Ks. Wojciech Lipka 20.05.2013 o 13.25, akt. 8.06.2013 o 23.23