Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » 30-lecie Radia Warszawa

30-lecie Radia Warszawa

W tym roku mija 30 lat od emisji pierwszej audycji Radia Warszawa. Kulminacyjnym momentem obchodów 30-lecia Radia Warszawa będzie uroczysta Msza Św. zaplanowana na 2 października o godz. 16.00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej pw. św. Michała Archanioła.

Po Mszy Świętej zaproszeni goście wzięli udział w Gali.

Czasy pionierskie – zaczęło się w Miedzeszynie

1 października 1991 roku na częstotliwości 70,07 MHz UKF z odbiorników radiowych w domach mieszkańców południowej części stolicy po raz pierwszy rozległ się sygnał Katolickiego Radia Warszawa. Odbiorcy usłyszeli „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” wypowiedziane ciepłym głosem ks. Tadeusza Łakomca, dyrektora stacji. Pierwszym programem nadanym przez rozgłośnię była transmisja Mszy Świętej z parafialnego kościoła Matki Bożej Dobrej Rady parafii w Miedzeszynie (części Warszawy), której ks. Łakomiec był proboszczem. Taki był początek Radia Warszawa, które w tym roku świętuje swoje 30-lecie.

Kilka miesięcy wcześniej, 2 marca, do ówczesnego Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, przez grupę założycieli został skierowany list z prośbą o wyrażenie zgody na stworzenie rozgłośni katolickiej. Była to odpowiedź na głęboką potrzebę dotarcia do szerszego kręgu wiernych z okolicy, zwłaszcza osób, które miały utrudniony dostęp do kościoła. Autorzy w liście wyrazili gotowość wykorzystania fal radiowych do głoszenia rekolekcji, popularyzacji nauczania Kościoła Katolickiego, katechizacji, prezentacji kultury chrześcijańskiej, a także o wspólnej modlitwy ze słuchaczami.

Po uzyskaniu zgody władz, grupa entuzjastów w błyskawicznym tempie zbudowała nadajnik, postawiła maszt antenowy i powołała redakcję. Pionierzy stacji, wśród których poza księdzem Łakomcem należy wymienić Marię i Jacka Szymańskich, Joannę Romatowską, Barbarę i Józefa Krzyżagórskich, mieli świadomość przede wszystkim swojej misji ewangelizacyjnej. To właśnie sprawiło, że udało im się zbudować rozgłośnię praktycznie z niczego i w pierwszych latach działać „środkami ubogimi”, ale ze stale rosnącym powodzeniem. W swoich początkach stacja nadawała 8 godzin dziennie.

Warto wspomnieć, że w tym samym roku powstało kilka innych rozgłośni katolickich, wcześniej niemających możliwości zaistnienia, z powodu wrogiego stosunku władz komunistycznych do Kościoła. Katolickie Radio Warszawa w Miedzeszynie było jednym z pionierow w tej grupie. Można sobie wyobrazić, jak wielkim zaskoczeniem dla słuchaczy szukających na skali odbiornika czegoś dla siebie były w tamtym czasie dobiegające z radia słowa modlitwy, Pisma Świętego czy transmisja Mszy Świętej.

30 lat na dobrej fali

Od tych pionierskich czasów rozgłośnia przeszła długą drogę. Po ustanowieniu w roku 1992 Diecezji Warszawsko – Praskiej Radio Warszawa stało się stacją tej diecezji. W roku 1996 przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Floriańskiej 3 w Warszawie, gdzie mieści się do dziś. Nazwa stacji zmieniła się na „Radio Warszawa – Praga” by następnie przyjąć obecne brzmienie – „Radio Warszawa”.

Dziś Radio Warszawa nadaje program całodobowo, korzystając z nowoczesnej bazy sprzętowej i pracy profesjonalnych dziennikarzy i specjalistów, prowadzi marketing, patronuje ważnym przedsięwzięciom i publikacjom. Według Radiotrack tygodniowo program stacji dociera do ok. 213 000 osób odbierających sygnał radiowy w odległości do 80 km od centrum Warszawy. To jednak tylko jedna z możliwości słuchania programu, który jest dostępny w dowolnym miejscu na świecie dzięki internetowi. Dzięki statystykom wiemy, że jesteśmy odbierani nie tylko w całej Europie, ale i w USA i Ameryce Południowej.

Radio Warszawa bierze czynny udział w życiu diecezji i środowiska katolickiego, zwłaszcza jako obecny lider Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Niezmienna misja

Od założenia w Radiu Warszawa nie zmienia się jedno – świadomość misji ewangelizacyjnej, która jest osią programu rozgłośni i motorem do pracy jej zespołu. Towarzyszy jej wdzięczność za wszystko co, z Bożą pomocą i dzięki ludzkiej życzliwości, udało się dotychczas zrobić oraz nadzieja na kolejne lata działalności.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży