Diecezja Warszawsko-Praska
Rekolekcje Duszpasterstwa Rodzin
Wielkopostne rekolekcje dla doradców życia rodzinnego w DW-P

Szczegóły i rezerwacja miejsc:
dostępne sa pod telefonem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: (0-22) 51-81-516.

Dod. Ks. Adam Banaszek 6.03.2004 o 8.15