Diecezja Warszawsko-Praska
† Jego Ekscelencja Biskup Stanisław Kędziora

Urodzony 6 grudnia 1934 w Seligowie (Parafia Pszczonów, Diecezja Łowicka), syn Antoniego i Telki z domu Błędowskiej. Wyświęcony na kapłana 3 sierpnia 1958 przez Kard. Stafana Wyszyńskiego. Pracował jako wikariusz w Brwinowie. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1971 roku uzyskał doktorat z teologii. Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w latach 1965-1971 jego prefekt, a w latach 1971-1982 wicerektor. Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie i dziekan dekanatu śródmiejskiego w latach 1986-1987. Ogłoszony biskupem tytularnym Tucci 12 marca 1987, konsekrowany 25 marca 1987 w kolegiacie w Łowiczu przez Kard. Józefa Glempa, Bp. Władysława Miziołka i Bp. Kazimierza Romaniuka. Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, wikariusz generalny, przewodniczący Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej, członek Rady d/s Ekonomicznych Archidiecezji Warszawskiej, członek Komisji Episkopatu d/s Wychowania Katolickiego, Komisji d/s Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Komisji d/s Duchowieństwa i Komisji d/s Duszpasterstwa Akademickiego. Od 25 marca 1992 biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej, wikariusz generalny, prałat Kapituły Katedralnej, zastępca przewodniczącego Rady Kapłańskiej, członek Kolegium Konsultorów, przewodniczący Wydziałów: Administracji Ogólnej i Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej.

Dnia 28 kwietnia 2008 r. Kolegium Konsultatorów wybrało Księdza Biskupa na urząd administratora diecezjalnego. Sprawował go do 28 czerwca 2008 r.

Dnia 5 stycznia 2011 Papież Benedykt XVI przyjął rezygnację Księdza Biskupa z posługi biskupa pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Dod. Ks. Adam Banaszek 18.11.2003 o 17.26, akt. 21.06.2018 o 14.04