Diecezja Warszawsko-Praska
Stacja dekanalna w Rembertowie
18 maja 2013

Bp Kazimierz Romaniuk przewodniczył stacji dekanalnej podczas peregrynacji figury MB Loretańskiej.

Stacja przypadła na wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Uroczysty program na powitanie, orkiestra Victoria, liczna obecność Sióstr Loretanek, wojska, harcerzy i duchowieństwa dekanatu z Ks. prał. Edwardem Żmijewskim na wózku inwalidzkim to elementy wyróżniające tę stację.

Po Eucharystii Księża Wikariusze wraz z Siostrami Loretankami i Ojcami Pocieszycielami Jezusa z Getsemani przygotowali specjalny program.

Zapraszam do wysłuchania homilii i obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Galeria zdjęć
Dod. Ks. Wojciech Lipka 19.05.2013 o 8.57, akt. 19.05.2013 o 14.55