Diecezja Warszawsko-Praska
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
23 maja 2013

Komunikat liturgiczny

Święto
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Dekretem z 3 kwietnia 2013 roku Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ogłosił zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską wpisu do kalendarza diecezji polskich nowego święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Już od tego już roku będzie ono obchodzone zawsze w czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Jednocześnie aprobowano teksty liturgiczne: formularz i czytania mszalne, liturgię godzin i elogium do Martyrologium rzymskiego.

Święto to papież Benedykt XVI pozwolił wprowadzić w Kościołach lokalnych decyzją poszczególnych episkopatów, przychylając się do próśb wielu środowisk, pragnących upamiętnić Rok Kapłański 2009/2010. Dotychczas święto, sięgające swoimi początkami czasów wojny domowej w Hiszpanii, obchodzone było od 1973 roku w wielu krajach języka hiszpańskiego.

Wydawnictwo Pallottinum rozesłało już do księgarni katolickich tzw. wkładki z tekstami liturgicznymi do Mszału rzymskiego: w formacie A4 i A5 formularz razem z czytaniami, a także dodatek do trzeciego tomu Liturgii godzin.

Tak więc w całej Polsce, w czwartek 23 maja br., zamiast dnia powszedniego należy obchodzić nowe święto. Kolor szat liturgicznych biały, formularz mszalny własny, odmawia się Chwała, prefacja na Mszę krzyżma, nr 78. Czytania z roku C: Iz 6, 1-4. 8 lub Hbr 2, 10-18; Ps 23 (22), 2-3. 5. 6; J 17, 1-2. 9. 14-26. Liturgia godzin ze święta; w Godzinie czytań hymn Ciebie, Boże, chwalimy.

Ponieważ nie wszyscy duszpasterze zdążą zaopatrzyć się w nowe teksty, do komunikatu dołączone są dwa pliki: jeden z tekstami mszalnymi, drugi z liturgią godzin. Jednocześnie przypominam, że w tegorocznej książeczce liturgicznej na Mszę krzyżma teksty liturgii godzin na nowe święto były wydrukowane.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kaplana, ma się stać inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy, a jednocześnie ma przywoływać wzór Chrystusa-Kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie służebnym oraz przypomnieć wszystkim wiernym o ich uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym.

Teksty Mszy Świętej

Teksty Liturgii Godzin

ceremoniarz diecezjalny
Ks. Mateusz Matuszewski

Dod. Ks. Wojciech Lipka 17.05.2013 o 17.41