Diecezja Warszawsko-Praska
II Diecezjalny Zlot Młodzieży w Ostrówku
Dom Św. Faustyny w Ostrówku, 15 czerwca 2013 r.

Daj się złapać!

1. Na spotkanie zaproszona jest młodzież naszej Diecezji, także ta należąca do różnych grup (ministranci, lektorzy, bielanki, schole młodzieżowe etc.) i wspólnot (Ruch Światło-Życie, Ruch Rodzin Nazaretańskich, KSM, Droga Neokatechumenalna, Żywy Różaniec, Duszpasterstwo Akademickie etc.), kandydaci do bierzmowania i ci, którzy przyjęli sakrament bierzmowania w tym roku wraz z animatorami.

2. Wszyscy prowadzący katechizację: księża, siostry zakonne, katecheci świeccy, poinformują młodzież na lekcjach religii o zbliżającym się wydarzeniu i zachęcą młodzież do wzięcia w nim udziału, podając program.

3. W niedzielę 26 maja, 2 czerwca, 10 czerwca, Ksiądz Proboszcz poinformuje wiernych w ogłoszeniach duszpasterskich o sobotniej uroczystości w Ostrówku, podając jej ogólny program. Należy zachęcić, zarówno młodzież, jak i dorosłych, do wzięcia udziału w pielgrzymce.

3. Ksiądz opiekujący się grupą zabiera ze sobą albę i białą stułę, a lektorzy i ministranci alby i komże.

4. Do 11 czerwca (włącznie) proboszcz każdej parafii lub delegowany przez niego wikariusz (wiedząc już ile osób pojedzie do Ostrówka) zgłosi liczbę osób z parafii, które przyjadą do Ostrówka.
Można uczynić to telefonicznie i przy pomocy SMS: 790 780 418 lub wysyłając e-mail: florianska3@gmail.com.
Termin spotkania podawany był od początku roku na Spotkaniach Dziekańskich oraz spotkaniach Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży.

5. Rok temu młodzież została zawierzona Miłosierdziu Bożemu. Po roku czas już na pierwsze owoce! Dlatego każda parafia przygotuje niewielki kosz z owocami, który będzie przyniesiony uroczyście do ołtarza i przekazany Księdzu Arcybiskupowi. Do kosza każda parafia dołączy świadectwa młodych ludzi, którzy doświadczyli w jakiś sposób obecności i działania Pana Boga w swoim życiu. Może być to wyrażone w formie dłuższego tekstu, w kilku słowach albo przy pomocy zwykłego „dziękuję”. Świadectwa i podziękowania młodzież przygotowuje w domu i przekazuje opiekunowi wsiadając do autokaru. Wypowiedzi są anonimowe – prosimy podpisać je samym imieniem, podając również wiek.
Tegoroczny temat jest zaproszeniem skierowanym do młodych, aby nie bali się się odpowiadać na wezwanie Jezusa do pójścia drogą wiary, ale także do odważnego szukania swojego miejsca w Kościele.

6. Po przyjeździe do Ostrówka (na ul. Kolejową) grupą pielgrzymkową pokierują policjanci. Po opuszczeniu autokaru należy utworzyć szyk procesyjny i śpiewając pieśni, przejść ulicą Warszawską lub Kościuszki, do ul. Ks. Piotra Skargi, a następnie ul. Św. Faustyny na plac przed ołtarz polowy (zasady dojazdu mogą ulec zmianie, o których niezwłocznie poinformujemy).
W recepcji opiekun grupy zgłasza swoją obecność, podając realną liczbę uczestników. Prosimy również o złożenie ofiary w wysokości 5 zł od uczestnika (wzorem Lednicy i innych spotkań młodzieżowych - diecezjalnych, krajowych etc. Zebrane środki posłużą m. in. na pokrycie części kosztów pamiątek, obiadu, zespołu muzycznego etc.).
Przy wejściu każdy z uczestników otrzyma na rękę pieczątkę z symbolem spotkania.

7. Na pół godziny przed rozpoczęciem liturgii wszyscy księża gromadzą się w Domu Świętej Faustyny i nakładają własną albę oraz białą stułę, by koncelebrować Mszę Świętą. Lektorzy i ministranci, ubrani w swoje szaty liturgiczne, ustawiają się przed Domem. Młodzież wyznaczona do niesienia intencji i świadectw ustawia się w szyku procesyjnym za Domem Świętej Faustyny. Porządkiem pokierują wolontariusze.

8. W czasie gromadzenia się młodzieży na placu, jak i podczas przygotowania liturgii oraz jej trwania, komentator będzie podawał wszystkie informacje związane z wydarzeniem.

9. Bezpośrednio po liturgii, na sąsiednim placu pod namiotami, będzie wydawany obiad. Otrzymają go ci, którzy będą posiadali odpowiednią pieczątkę. Napoje i słodycze można będzie kupić na własny koszt.

10. Ogólny plan spotkania:

przyjazd i rejestracja uczestników
program ewangelizacyjny m.in.:
  • koncert Propaganda Dei
  • Teatr Ewangelizacyjny – Jonasz
  • Koronka do Bożego Miłosierdzia
  • rozdanie nagród Warszawsko-Praskiej Ligi Piłkarskiej
  • konferencja
  • nałożenie krzyży misyjnych młodzieży wyjeżdżającej do Rio de Janeiro oraz pobłogosławienie krzyżyków-pamiątek dla wszystkich uczestników spotkania.
Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa z uroczystym Wyznaniem Wiary w formie dialogu. Na koniec odnowienie zawierzenia młodzieży Bożemu Miłosierdziu.
obiad

W trakcie spotkani będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty, rozmowy z księżmi i siostrami zakonnymi.

11. Zapraszamy do współpracy wolontariuszy (chodzi o pomoc w przeprowadzeniu spotkania – rozstawianie namiotów, pomoc w recepcji, pilnowanie porządku etc.) i ewangelizatorów (księża, bracia i siostry zakonne, animatorzy przygotowujący młodzież do bierzmowania, członkowie ruchów i wspólnot). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 790 780 418 lub wysyłając e-mail: florianska3@gmail.com.

ks. Emil Parafiniuk
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

Dod. Ks. Emil Parafiniuk 2.05.2013 o 9.42, akt. 8.08.2015 o 9.34