Diecezja Warszawsko-Praska
Jubileuszowa Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży
Warszawa, 14 - 21 lipca 2013

Stowarzyszenie Parafiada zaprasza na tygodniowe ŚWIĘTO SPORTU, KULTURY I WIARY, adresowane do dzieci i młodzieży z całej Polski i z zagranicy. Udział mogą wziąć zawodnicy urodzeni pomiędzy rokiem 1994 a 2002, pod opieką pełnoletnich opiekunów. Jubileuszowa, 25 Parafiada, stanowi znakomitą wakacyjną propozycję duszpasterską dla dzieci i dzieci i młodzieży w parafii, ministrantów, scholi, grup formacyjnych i sekcji sportowych.

Bliższe informacje na stronie www

Wydział Katechetyczny

Dod. S. Cecylia Stusowicz USJK 19.04.2013 o 11.07