Diecezja Warszawsko-Praska
Komunikat: rocznica powstania w getcie warszawskim
19-21 kwietnia 2013

Komunikat liturgiczny

Rocznica powstania w getcie warszawskim

Zgodnie z zarządzeniem Ordynariusza Diecezji, Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC, w najbliższą niedzielę – 21 kwietnia, należy podczas wszystkich Mszy Świętych dodać w modlitwie powszechnej wezwanie za ofiary powstania w getcie warszawskim.

Przed ostatnim wezwaniem, za zgromadzonych, należy dodać:

5. Módlmy się za ofiary nienawiści rasowej i religijnej, wspominając siedemdziesiątą rocznicę powstania w getcie warszawskim,

– niech Bóg, wierny obietnicom danym Abrahamowi i jego potomstwu, wprowadzi je do wiecznych przybytków i otrze każdą łzę z oczu ich bliskich.

Ponadto – według uznania – po wezwaniu za Kościół można dodać:

2. Módlmy się o przyjaźń i braterstwo między narodami,

– niech Jezus, który przez paschalną ofiarę pojednał nas z Ojcem i zburzył mury wrogości, czyniąc z ludzi jedną rodzinę dzieci Bożych, przymnaża światu posłańców pokoju.

Ks. Mateusz Matuszewski
ceremoniarz

Program obchodów rocznicowych

Dod. Ks. Wojciech Lipka 16.04.2013 o 9.50, akt. 16.04.2013 o 9.56