Diecezja Warszawsko-Praska
V Tydzień Biblijny
14-20 kwietnia 2013

U Księdza Dziekana znajdą Księża książkę-materiały (homilie, celebracje Słowa Bożego, konferencje, katechezy, itp).

Dod. Ks. Wojciech Lipka 20.03.2013 o 22.55, akt. 14.04.2013 o 10.38