Diecezja Warszawsko-Praska
Modlitwa za Kościół, papieża Benedykta XVI i o wybór nowego papieża
Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w parafiach

Odpowiadając na prośbę Benedykta XVI, pragniemy we wspólnocie Ludu Bożego jednoczyć się w modlitwie i przedstawiać Bogu bogatemu w Miłosierdzie intencje Kościoła Świętego, Ojca Świętego Benedykta XVI w ostatnich dniach Jego pontyfikatu i potrzebnej Mocy Ducha Świętego w dziele wyboru nowego Biskupa Rzymu.

Przyjmując także zachętę płynącą z Konstytucji Apostolskiej Universi Dominici gregis: „Kościół powszechny duchowo zjednoczony z Maryją, Matką Jezusa, powinien trwać jednomyślnie na modlitwie; w ten sposób wybór nowego Papieża będzie wydarzeniem bliskim Ludowi Bożemu i w pewnym sensie działaniem całego Kościoła, a nie dotyczącym jedynie Kolegium elektorów (nr 84), polecam, aby we wszystkich kościołach i kaplicach naszej Diecezji codziennie aż do wyboru nowego następcy św. Piotra, odbywała się w podanych intencjach Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zalecam także, aby były sprawowane Msze Św., według norm podanych w komunikacie liturgicznym z dnia 12 lutego b.r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r

+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Dod. Ks. Adam Banaszek 14.02.2013 o 10.42, akt. 14.02.2013 o 14.27
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.