Diecezja Warszawsko-Praska
Normy liturgiczne związane z rezygnacją papieża
Komunikat liturgiczny

Zgodnie z kanonem 332 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego Ojciec Święty Benedykt XVI złożył 11 lutego br. rezygnację z pełnienia posługi Biskupa Rzymskiego. Pontyfikat Benedykta XVI zakończy się 28 lutego o godzinie 20.00. Od tej chwili Stolica Apostolska będzie wakowała.

Do czasu zakończenia pontyfikatu podczas sprawowania liturgii należy wymieniać imię papieża i biskupa miejsca, tak jak zwykle. Po zakończeniu pontyfikatu opuszcza się imię papieża i wymienia jedynie imię biskupa. Tak należy postępować aż do zakończenia konklawe, które dokona wyboru i ogłosi imię nowego papieża.

Zaleca się, aby w ostatnich dniach pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI sprawowane były we wspólnotach parafialnych, kościołach rektorskich i domach zakonnych, Msze Święte dziękczynne za Piotrową posługę ustępującego Papieża. Można zastosować formularz Mszy za Kościół: Mszał rzymski, nr 1-4, s. 112”-116”, z czytaniami mszalnymi z dnia, nakładając białe szaty.

W dniach wakansu na Stolicy Apostolskiej zaleca się sprawowanie w dni powszednie Mszy Świętych, w kolorze fioletowym, według formularza Msza o wybór papieża: Mszał rzymski, nr 8, s. 121”. I – III Modlitwa eucharystyczna z prefacją wielkopostną albo V Modlitwa eucharystyczna – forma A z własną prefacją. Czytania mszalne z dnia albo własne: Lekcjonarz mszalny, tom VII, s. 215-219.

Ks. Mateusz Matuszewski
Ceremoniarz diecezjalny

Dod. Ks. Adam Banaszek 12.02.2013 o 7.42, akt. 12.02.2013 o 13.17
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.